Rookvrij Prijs

Al vanaf 1974 reiken we jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor een rookvrije samenleving. In het begin gebruikten we de titel "Niet-roker van het jaar", nu spreken we van de Rookvrij Prijs. Voorstellen kunnen worden ingediend via Meldpunt, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt een keuze gemaakt uit de aangemelde kandidaten.

Mr Gerard Spong van het gelijknamige advocatenkantoor is op 31 mei (wereld-niet-roken-dag) benoemd tot niet-roker van het jaar.
Aanleiding is zijn visie op de rol van het strafrecht in de discussie over rookvrije horeca. Spong heeft enkele stellige uitspraken gedaan over de relatie tussen het strafrecht en roken in de kroeg.

Elk jaar kent Clean Air Nederland deze benoeming toe aan een bekende Nederlander die zich bijzonder inspant om de doelstelling van Clean Air Nederland, rookvrije publieke ruimtes, een stap dichterbij te brengen. In voorgaande jaren hebben Erica Terpstra (2005), Harry van Bommel (2004) en oud-minister Els Borst (2003) deze titel ontvangen.

"Ik acht de roker zélf strafrechtelijk aansprakelijk voor zijn/haar gedrag, omdat roken gezondheidsschade toebrengt aan anderen in zijn/haar omgeving: pure poging tot dood door schuld" aldus Spong.

Spong: "De eigenaar van een kroeg die roken toestaat is zeker strafrechtelijk strafbaar voor de gezondheidsschade van zijn werknemers en gasten als gevolg van het roken in zijn kroeg. Hij neemt immers bewust de aanmerkelijke kans dat hij bijdraagt aan de dood van een (passieve) roker. Dezelfde rechtspraak, met name voor wat betreft de strafmotivering, die geldt voor soft- en harddrugs is zonder enige moeite ook van toepassing op roken. We zitten dus opgescheept met een selectieve strafrechtstoepassing. Over deze kwestie is al jurisprudentie, in vooral het buitenland, met name in de V.S."

"Dit betekent dat elke eigenaar van een kroeg of andere horecagelegenheid nu al juridisch verplicht kan worden om het roken te verbieden, alleen de regering durft en wil dat niet. Hiermee is de regering medeplichtig aan de dood van veel longkankerpatiënten" aldus Spong.

Clean Air Nederland is blij met deze duidelijke uitspraak van Spong: "We pleiten al lang voor het recht op de rookvrije werkplek voor horecawerknemers" aldus voorzitter Willem van den Oetelaar.

Clean Air Nederland wil dan ook dat de Tweede Kamer deze jurisprudentie opneemt in een nieuwe, gewijzigde Tabakswet. En zo de invoering van een rookvrije horecasector verplicht stelt op korte termijn.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid