Voor een Rookvrij Nederland
info@cleanairnederland.nl
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-21 00 211
06-300 822 64

Rookoverlast ? Bezoek onze themadag op 11 maart

rookverbodTabaksrook van anderen is niet enkel hinderlijk, meeroken kan net zo kankerverwekkend en dodelijk zijn als zelf roken. Goed dat roken daarom verbannen is van de werkplek, in openbare gebouwen en in de horeca.
Rookoverlast in de privé-omgeving is echter nog steeds een groot probleem, het aantal meldingen dat wij ontvangen van rookoverlast door o.a. buren en horeca blijft helaas toenemen.

Op zaterdag 11 maart organiseert Clean Air Nederland een Themadag "Rookoverlast”. Samen met enkele specialisten gaan we deze problemen analyseren en oplossingsrichtingen vaststellen.
Deze middag is toegankelijk voor iedereen die betrokken is en wil meedenken en meepraten.

U bent van harte welkom op Zaterdag 11 maart, vanaf 13:00 uur bij Antropia, Driebergen/Zeist (naast NS station)
Klik hier om u aan te melden, wij sturen u dan een uitnodiging met programma, adres en routebeschrijving.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-21 00 211
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Word lid (20€/jaar) of donateur (10€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
Alliantie Nederland Rookvrij