Vacatures

 1. Juridische zaken
 2. Communicatie en marketing
 3. Sponsoring en financiering
 4. Projecten en campagnes
 5. Redactie en productie
 6. Lustrumcommissie
 7. Onderzoek en archief
 8. Ict ondersteuning
 9. Beleid en organisatie

1. Medewerker (m/v) juridische zaken

Waar en wat mag je wel of niet roken? Wanneer mag er nog reclame worden gemaakt voor sigaretten? Waar en wanneer mag tabak of e-sigaretten worden verkocht, wat is de minimum leeftijd? Wie controleert dit alles, waar kan ik iets melden en wie zorgt voor de handhaving?
Een greep uit regelmatig terugkerende vragen die ons bereiken. Daarom willen we op onze website een overzicht en toelichting geven van alle wetten en regelingen met betrekking tot roken. We zoeken een medewerker (m/v) die zich in deze materie wil verdiepen en dit bij wil houden. Samen met de redactie maak je er begrijpelijke teksten van en plaatst dit op onze website.
Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar bestuur.

2. Medewerker (m/v) communicatie en marketing

Clean Air Nederland heeft een grote achterban van leden, donateurs en sympathisanten. Sommige zijn al vanaf het begin (jaren '70 vorige eeuw) lid en velen zijn erg betrokken en actief. We willen graag deze achterban meer betrekken bij onze doelstellingen en activiteiten. Wat zijn de wensen en prioriteiten van onze achterban? Hoe kunnen we ze het beste bereiken, hoe en hoeveel/hoevaak willen ze geïnformeerd worden? Willen ze actief meedoen, meedenken en meepraten, of ons enkel (financieel) steunen?
Clean Air Nederland is één van de initiatiefnemers en oprichters van de "Rookvrije Generatie" en het platform "Rookvrij Nederland" en de voorloper Alliantie Nederland Rookvrij. We hebben regelmatig contacten en overleg met professionele partners, overheid en organisaties die onze doelstellingen steunen en ook actief zijn in het streven naar een rookvrije samenleving. Ook hebben we toenemend contacten met vergelijkbare organisaties internationaal met name in omringende landen.
Sinds vorig jaar zijn wij bezig een nieuw online systeem (CRM) te gaan opzetten om al deze relaties en gegevens gestructureerd bij te houden. Heb je een communicatie en marketing achtergrond of interesse op dat gebied? Vind je het leuk om contacten te leggen en te communiceren? Laat het ons weten en stuur een bericht naar bestuur.

3. Medewerker (m/v) Sponsoring en financiering

Clean Air Nederland werkt voornamelijk met enthousiaste en betrokken vrijwilligers, wat we zelf niet kunnen besteden we uit aan (veelal betaalde) professionals. De financiering van onze activiteiten komt van lidmaatschappen, donaties en legaten. Voor onze doelstellingen en ambities -een rookvrije samenleving- willen we graag een breder publiek en ook professionele partners betrekken voor ondersteuning en financiering.
Heb je interesse, ideeën of ervaring op dit gebied? Laat het ons weten en stuur een bericht naar bestuur.

4. Medewerker (m/v) projecten en campagnes

 Een 'Rookvrije Samenleving' is al bijna 50 jaar onze ambitie en doelstelling, zie hiervoor ook de pagina's Roken en Over ons. In deze 50 jaar hebben we veel kennis, inzicht en ervaring opgedaan over de problematiek, de betrokken partijen en hun belangen, en de middelen en mogelijkheden met hun efficiency en effectiviteit. Onze capaciteit en middelen zijn helaas beperkt en daarom moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. Voor 2021-2022 ligt de prioriteit bij de projecten:

 1. Rookvrij wonen (rookvrije woonplek)
 2. Rookvrij uit (rookvrije terrassen en uitgaansgebieden)

Daarnaast reageren we regelmatig op actuele ontwikkelingen; bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, nieuwe nicotineproducten of -campagnes. Deze mini-projecten laten we meestal niet liggen.
Heb je affiniteit en betrokkenheid bij één van de bovenstaande projecten en campagnes? Wil je geïnformeerd worden, meedenken en meehelpen laat het ons dan weten. Voor de grote projecten hebben we maandelijks een (online) overleg om strategie, activiteiten, voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Voor meer informatie stuur een bericht naar bestuur.

5. Medewerker (m/v) redactie en productie

Clean Air Nederland heeft een actieve website, diverse social media kanalen, en een ledenblad (online en gedrukt). We zoeken medewerkers (m/v) die willen meewerken aan deze producties. Is vormgeving en design/styling jouw ding en heb je enige ervaring op dat gebied? Heb je gevoel voor en ervaring met sociale media kanalen (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Snapchat, TikTok, Tumblr, etc.) en vindt je het leuk dit bij te houden? Hou je de internetmedia en tijdschriften bij en vind je het leuk om zelf artikelen te schrijven? Laat het ons weten en stuur een bericht naar bestuur.

6. Medewerker (m/v) Lustrumcommissie

Over 3 jaar, in april 2024, bestaat Clean Air Nederland 50 jaar!! We willen dit graag feestelijk vieren met diverse activiteiten. Heb je leuke ideeën en/of ervaring met het organiseren van dit soort evenementen en activiteiten laat het ons weten en stuur een bericht naar bestuur.

7. Medewerker (m/v) onderzoek en archief

Afgelopen 50 jaar hebben wij een groot en waardevol archief opgebouwd wat goed inzicht geeft in de destijdse problematiek, inzichten, aanpak en ontwikkelingen. Een deel hiervan is al gedigitaliseerd en geordend beschikbaar in het ledendeel. Een groot deel echter bestaat uit papier en willen we graag digitaliseren, structureren en publiceren op onze website. Al dan niet publiek of beperkt voor leden of bestuur. Daarnaast verschijnen veel publicaties, interne en externe documenten die waardevol zijn om mee te nemen in onze bibliotheek en er verder onderzoek naar te doen.
Heeft u interesse en kennis in dit gebied, dan komen wij graag met u in contact. van onze website. Laat het ons weten en stuur een bericht naar bestuur.

8. Medewerker (m/v) ict ondersteuning

Clean Air Nederland maakt gebruik websites op het Joomla platform. Daarnaast hebben we een online financiële administratie met gekoppelde ledenadministratie, een CRM systeem in ontwikkeling en diverse andere applicaties. Voor verdere ontwikkeling, integratie en ondersteuning zoeken wij een ict-er die ons kan adviseren en helpen. Heb je interesse laat het ons dan weten en stuur een bericht naar bestuur.

9. Adviseur, medewerker (m/v) beleid en organisatie

Clean Air Nederland is al enige tijd bezig met een professionaliseringsslag. We willen onze interne organisatie meer automatiseren en (voorzichtig) formaliseren met als doel meer kwaliteit, meer productiviteit en output, en meer efficiency en effectiviteit. De traditionele verenigingsstructuur zal een meer bedrijfsmatige vorm krijgen en de strategie wordt omgevormd van reactief naar proactief voor meer daadkracht en slagkracht.
Heb je kennis, inzichten en ervaring met veranderingstrajecten en het professionaliseren van organisaties? We gaan graag met je in gesprek, laat het ons weten en stuur een bericht naar bestuur.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Meldpunt
Naar een Rookvrij Nederland
Doe mee en word lid (20€/jaar)