Vacatures

Samen aan de slag naar een rookvrije samenleving

visitekaartje rookvrij graag 2Clean Air Nederland is een actieve vereniging met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Naast alle reguliere verenigingsactiviteiten (evenementen, website, ledenblad, vergaderingen en administratie) starten we regelmatig nieuwe acties, projecten en campagnes voor ons gezamenlijke doel: een rookvrije samenleving.
Door alle vragen, klachten en meldingen die we ontvangen hebben we een goed beeld van de grootste knelpunten, daar zullen we dan ook de prioriteiten leggen.

Onze ambities en ideeën zijn altijd veel groter dan de beschikbare capaciteit, daarom is er voor vrijwilligers veel te doen en zijn er continu leuke uitdagingen. Als vrijwilliger kun je geheel zelf bepalen wanneer je actief bent. Een vast dagdeel in de week, enkele uurtjes in de avond of tussendoor wanneer het je schikt.

We zijn een landelijke vereniging en werken daarom veel online; vrijwilligers krijgen toegang tot onze online kantooromgeving (Microsoft365) en het digitale archief. Voor overleg en vergaderingen gebruiken we Microsoft Teams, verder houden we elkaar op de hoogte via WhatsApp-groepen en mailgroepen. De grote projecten (Rookvrij wonen, Rookvrije terrassen) hebben op een vaste maandagavond een maandelijks voortgangsoverleg.

Uitdagingen voor vrijwilligers

Zin om te helpen en met ons samen te werken? Hieronder een overzicht van enkele uitdagingen en mogelijke werkzaamheden voor vrijwilligers. We horen je graag via Meldpunt of bel ons: 010-32 000 23 of 06-300 822 64

1. Projecten en campagnes

Projecten en campagnes zijn onze belangrijkste activiteiten. Op de pagina Over ons zie je bij Aktiviteiten de belangrijkste actuele projecten en bij Resultaten een overzicht van succesvol afgeronde projecten en campagnes. Hieronder actuele projecten waarbij we je hulp goed kunnen gebruiken.

  • Rookvrije terrassen. Op onze website hebben we een landkaart en overzicht van rookvrije terrassen, hiermee kan iedereen zien waar je rookvrij kunt genieten op een terras. De kaart wordt binnenkort vervangen door een nieuw softwaresysteem met meer mogelijkheden. Het huidige overzicht met terrassen moet worden geactualiseerd omdat er veel rookvrije terrassen zijn bijgekomen en enkele zijn verdwenen. Deze informatie is veelal te vinden op internet, op sociale media, en via bellen en mailen. Als je het een leuke uitdaging vindt om dit overzicht aan te vullen en bij te houden horen we je graag.
  • Rookvrij Nederland. Het nieuwe systeem dat we gaan gebruiken voor rookvrije terrassen (zie hierboven) willen we ook gebruiken voor kaarten en overzichten van andere rookvrije gebieden en onderwerpen zoals: rookvrije ziekenhuizen en inrichtingen, rookvrije (pret)parken en dierentuinen, rookvrije attracties en evenementen, rookvrije supermarkten, rookvrije dienstverleners (verpleging, schoonmaak, hovenier, klussen, enzovoort), rookvrij wonen, rookvrije verenigingen, rookvrije begraafplaatsen, enzovoort. Enkele van deze onderwerpen zijn al deels geïnventariseerd, veel informatie is goed beschikbaar via KvK, CBS en brancheorganisaties. De rest van de informatie haal je van internet, via sociale media, en via bellen en mailen. Heb je interesse in een bepaald onderwerp en wil je helpen het overzicht op te zetten en bij te houden, laat ons dat dan weten.
  • Projectleiders. Het borrelt en bruist dagelijks van ideeën, plannen, acties en ambities in onze vereniging. Voor grote projecten (jaren) is het belangrijk dat alle activiteiten gepland en gecoördineerd worden uitgevoerd om zo efficiënt en effectief mogelijk tot het gewenste resultaat te komen. Heb je interesse en enige ervaring met projectmatig werken dan komen we graag met je in contact.

2. Redactie en media

Clean Air Nederland heeft een actieve website, een ledenblad (online en gedrukt), en verschillende socialemediakanalen. Al deze media en producties worden door een groep actieve leden beheerd. Omdat dit belangrijke maar ook tijdrovende activiteiten zijn proberen we met een nieuw softwaresysteem dit efficiënter en geïntegreerd uit te voeren.

Het contentdeel, het verzamelen en redigeren van teksten en media voor alle producties, blijft natuurlijk. Voor dat deel zijn we altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Heb je interesse in redactioneel werk, en mogelijk enige ervaring, laat het ons weten.

3. Ontwerp en styling

Als ideële organisatie hebben we tot nu toe weinig gedaan met 'design en styling'. We merken echter steeds meer dat een uniforme en professionele uitstraling belangrijk is, niet enkel voor onze geloofwaardigheid en acceptatie maar ook voor een effectieve en efficiënte werkwijze.

Binnen onze vereniging valt er op dit gebied een hoop te doen. De huidige website en ook onze huisstijl is al weer 7 jaar oud en kan enige modernisering gebruiken. Daarnaast hebben we regelmatig banners nodig voor projecten en een standaard layout voor berichten, brieven en rapporten.
Is vormgeving jouw achtergrond of heb je interesse en enige ervaring op dat gebied dan horen we graag van je.

4. Fotografie, video, media

Heeft fotografie je interesse, of in het bewerken van foto's en video of andere media? Dan kunnen wij je hulp goed gebruiken. We gaan steeds meer met beelden werken en willen dat op een professionele manier gaan uitwerken.

5. Sociale media

Op dit moment gebruiken we regelmatig tot dagelijks WhatsApp en Twitter als socialemediakanaal. Facebook gebruiken we incidenteel, gemiddeld 1x per week. Daarnaast hebben we een Instagram en een LinkedIn account die we minder vaak gebruiken. Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube en andere social media gebruiken we (nog) niet.

Binnen de vereniging is er helaas beperkte kennis en ervaring met sociale media en daarom ook niet echt een 'strategie' voor deze toepassingen. Binnen projecten wordt het ook nog niet of nauwelijks gebruikt. Heb je gevoel voor en ervaring met sociale media en zou je het leuk vinden ons hierbij te helpen dan horen we graag van je.

6. Podcasts

Een nieuw medium voor ons, maar we denken met voldoende interessante onderwerpen en verhalen toch een start te kunnen maken. Heb je enige ervaring met podcasts of ideeën hoe je dit aanpakt dan horen we graag van je.

7. Communicatie en marketing

Clean Air Nederland heeft een grote achterban van leden, donateurs en sympathisanten. Sommigen zijn al vanaf het begin (jaren 70) lid en velen zijn erg betrokken en actief. We willen graag deze achterban meer betrekken bij onze doelstellingen en activiteiten. Wat zijn de wensen en prioriteiten van onze achterban? Hoe kunnen we ze het beste bereiken, hoe en hoeveel/hoe vaak willen ze geïnformeerd worden? Willen ze actief meedoen, meedenken en meepraten, of ons enkel (financieel) steunen?

Clean Air Nederland is één van de initiatiefnemers en oprichters van de Rookvrije Generatie, netwerk Nederland Rookvrij en diens voorloper Alliantie Nederland Rookvrij. We hebben regelmatig contacten en overleg met professionele partners, overheid en organisaties die onze doelstellingen steunen en ook actief zijn in het streven naar een rookvrije samenleving. Ook hebben we toenemend contacten met vergelijkbare organisaties internationaal met name in omringende landen.

Sinds vorig jaar zijn wij bezig een nieuw online systeem (CRM) op te zetten om al deze relaties en gegevens gestructureerd bij te houden. Heb je een communicatie- en marketingachtergrond of interesse op dat gebied? Vind je het leuk om contacten te leggen en te communiceren? Laat het ons weten, we komen graag met je in contact.

8. Evenementen en lustrum

Op 1 april 2024 bestaat Clean Air Nederland 50 jaar. We willen dit graag gepast vieren met een of meerdere activiteiten. Heb je leuke ideeën en/of ervaring met het organiseren van dit soort evenementen en activiteiten dan komen we graag met je in contact. Daarnaast hebben we jaarlijks de uitreiking van de Rookvrij Prijs.

9. ICT en automatisering

De huidige website van Clean Air Nederland is al weer 7 jaar oud (gebaseerd op het Joomla platform) en is aan vernieuwing toe. Daarnaast hebben we een online financiële administratie met gekoppelde ledenadministratie, een CRM systeem in ontwikkeling en diverse andere applicaties. Voor verdere restyling, ontwikkeling, integratie en ondersteuning zoeken wij ict'ers die ons kunnen adviseren en helpen. Heb je kennis van en ervaring met digitale toegankelijkheid, dan ben je ook van harte welkom.

10. Sponsoring en financiering

Clean Air Nederland werkt voornamelijk met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Wat we zelf niet kunnen, besteden we uit aan (veelal betaalde) professionals. De financiering van onze activiteiten komt van lidmaatschappen, donaties en legaten. Voor onze doelstellingen en ambities – een rookvrije samenleving – willen we graag een breder publiek en ook professionele partners betrekken voor ondersteuning en financiering.

11. Leden- en financiële administratie

Voor de financiële administratie en de gekoppelde ledenadministratie werken we sinds 2 jaar met e-Boekhouden.nl. De ledenadministratie willen we deels of geheel verplaatsen naar de website van Clean Air Nederland en koppelen met een CRM systeem in opbouw. Daarbij willen we veel gegevens gaan controleren en aanvullen.

12. Juridische zaken

Juridische expertise wordt steeds belangrijker bij onze activiteiten, de uitdagingen:

  • Bij projecten en campagnes ligt vaak de nadruk op het creëren van cultuurverandering en maatschappelijk draagvlak. Het wordt echter steeds belangrijker dat deze veranderingen wettelijk worden vastgelegd voor borging en handhaving. Bij ieder Rookvrij traject hoort (uiteindelijk) een wettelijke regeling voor controle en handhaving. Veelal is er ook sprake van conflicterende wetten waarvoor een oplossing gevonden moet worden.
  • Informatievoorziening. Waar en wat mag je wel of niet roken? Wanneer mag er nog reclame worden gemaakt voor sigaretten? Waar en wanneer mogen tabak of e-sigaretten worden verkocht, wat is de minimum leeftijd? Wie controleert dit alles, waar kan ik iets melden en wie zorgt voor de handhaving? Een greep uit regelmatig terugkerende vragen die ons bereiken. Daarom willen we op onze website een overzicht en toelichting geven van alle wet- en regelgeving met betrekking tot roken. Samen met de redactie maak je er begrijpelijke teksten van en plaatst dit op onze website.

13. Onderzoek en archief

Afgelopen 50 jaar hebben wij een groot en waardevol archief opgebouwd dat goed inzicht geeft in de destijdse problematiek, voortschrijdende inzichten, aanpak en alle ontwikkelingen. Een deel hiervan is al gedigitaliseerd en geordend beschikbaar in het ledendeel van de website. Een groot deel echter bestaat uit papier en willen we graag digitaliseren, structureren en publiceren op onze website. Al dan niet publiek of beperkt voor leden of bestuur. Daarnaast verschijnen veel publicaties, interne en externe documenten die waardevol zijn om mee te nemen in onze bibliotheek en er verder onderzoek naar te doen.

14. Beleid en organisatie

Clean Air Nederland groeit en heeft een toenemende behoefte aan gestructureerd beleid en een strakkere organisatie.

  • Professionalisering: Dagelijkse en repeterende activiteiten inclusief de kantooromgeving proberen we meer te automatiseren en (voorzichtig) te formaliseren met als doel meer kwaliteit, meer productiviteit en output, en meer efficiency en effectiviteit. De traditionele verenigingsstructuur zal stapsgewijs een bedrijfsmatige vorm krijgen en de strategie wordt omgevormd van reactief naar proactief voor hogere daadkracht en slagkracht.
  • Positionering. We hebben al veel bereikt en afgelopen jaren is het publieke beeld van roken flink verschoven. Ook zijn er andere maatschappelijke organisaties die de Rookvrije Generatie en de rookvrije samenleving actief steunen. Vanwege onze beperkte capaciteit en middelen willen we ons extern scherper richten op toekomstige knelpunten en effectiever samenwerken met partners en betrokken organisaties en bedrijven.

Heb je kennis, inzichten en ervaring met veranderingstrajecten en het professionaliseren en positioneren van organisaties? We gaan graag met je in gesprek.

Voor meer informatie stuur een bericht via Meldpunt of bel ons: 010-32 000 23 of 06-300 822 64

Meldpunt
Word lid
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 / 06-30082264
sm fb32    sm is32    sm tw32    sm li32
Rookvrij wonen