ANBI

Clean Air Nederland heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling) voor giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Ook nalatenschappen zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u gebruik maken van de giftenaftrek via de inkomstenbelasting, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Het eerste is een leeg formulier via de website van de belastingdienst, het tweede is reeds ingevuld door Clean Air Nederland.

U kunt ons vinden in het ANBI-register van de Belastingdienst, zoek op 'Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers)' met vestigingsplaats Leiden.
Ons RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is 815253734.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Naar een Rookvrij Nederland
Doe mee en word lid (20€/jaar), en ontvang ons kwartaalblad "Opgelucht".