Rookvrij Prijs

Al vanaf 1974 reiken we jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor een rookvrije samenleving. In het begin gebruikten we de titel "Niet-roker van het jaar", nu spreken we van de Rookvrij Prijs. Voorstellen kunnen worden ingediend via Meldpunt, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt een keuze gemaakt uit de aangemelde kandidaten.

Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF zal zaterdagmiddag de benoeming tot niet-roker van het jaar 2005 in ontvangst nemen, tijdens de algemene ledenvergadering van Clean Air Nederland in Driebergen.

Erica Terpstra is een warme voorstander van rookvrije sportverenigingen.

Elk jaar kent Clean Air Nederland deze benoeming toe aan een bekende Nederlander die zich bijzonder ingespannen heeft om de doelstelling van Clean Air Nederland, rookvrije publieke ruimtes, een stap dichterbij te brengen. In voorgaande jaren hebben oud-minister Els Borst, en politicus Harry van Bommel deze titel ontvangen.

Aanleiding voor de benoeming van Erica Terpstra is de manier waarop NOC*NSF het realiseren van rookvrije sportkantines aanpakt. Het doel van de in 2004 door NOC*NSF gestarte campagne "Rookafspraken? Da's wel zo sportief." is dat voor alle sportkantines medio 2006 afspraken over het rookbeleid zijn vastgelegd en dat deze worden nageleefd, zodat iedereen zonder hinder of overlast van tabaksrook kan sporten.

Erica Terpstra: "Roken en sport gaan niet samen. Daarom zijn we deze campagne gestart, die een rookvrije sportbeoefening voor iedereen mogelijk moet maken".

Aanmoedigingsprijs

Op dit moment wordt in veel sportkantines nog volop gerookt. Om sportkantines extra te stimuleren een rookbeleid in te voeren, heeft Clean Air Nederland het initiatief genomen voor een nieuwe 'aanmoedigingsprijs'. Jan Reker, directeur van de vereniging coaches betaald voetbal CBV, overhandigt deze aanmoedigingsprijs (een geldbedrag) zaterdagmiddag aan Erica Terpstra.

Jan Reker: "Trainers en coaches, maar ook volwassen sporters hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor de jeugd. Daarom is het zo belangrijk om niet te roken in de sportkantine. Omdat je anders een kind al heel vroeg het beeld geeft dat roken normaal is, terwijl het in werkelijkheid een zeer ongezonde gewoonte is".

Tussen 23 april en 20 mei kunnen alle verenigingen met een eigen sportaccommodatie in Nederland meedingen naar deze aanmoedigingsprijs. Belangrijk criterium is de inspanning die een sportvereniging heeft gedaan om draagvlak te verwerven voor een rookvrije sportkantine. Een jury bestaande uit Erica Terpstra, Jan Reker en Willem van den Oetelaar bepaalt de winnaar, die op wereld-niet-roken-dag (31 mei) de prijs uit handen van Erica Tersptra uitgereikt krijgt.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid