Rookvrij Prijs

Al vanaf 1974 reiken we jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor een rookvrije samenleving. In het begin gebruikten we de titel "Niet-roker van het jaar", nu spreken we van de Rookvrij Prijs. Voorstellen kunnen worden ingediend via Meldpunt, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt een keuze gemaakt uit de aangemelde kandidaten.

Op 25 mei is Harry van Bommel, tweede kamerlid voor de SP, benoemd tot niet-roker van het jaar 2004. Hij ontvangt deze benoeming vanwege zijn niet aflatende inzet om het thema (ongewild) meeroken aan de orde te stellen, zowel in zijn eigen partij de SP als daarbuiten.

Harry van Bommel is een politicus die de moed en kracht heeft zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. En te zeggen wat hij denkt, ook al gaat dat in tegen nog heersende opvattingen in de maatschappij.

Harry van Bommel is duidelijk over de schadelijke gevolgen van meeroken, en de consequenties die dat moet hebben in onze samenleving. Op deze wijze brengt hij het doel van onze vereniging, namelijk dat publieke ruimtes in Nederland rookvrij zijn, een stuk dichterbij.

Wij danken Harry van Bommel voor zijn inzet om het thema meeroken op de politieke agenda te houden en hopen met hem dat rookvrije publieke ruimtes in Nederland op korte termijn een feit zullen zijn!

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid