Conform de statuten is er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. In deze vergadering wordt inhoudelijk en financieel verslag gedaan van alle activiteiten en resultaten van het afgelopen boekjaar (1 januari tot en met 31 december). Daarnaast worden de ontwikkelingen en prioriteiten voor het lopende jaar besproken en het prioriteitenoverzicht zo nodig aangepast (zie overzicht hieronder).

De onderwerpen/activiteiten van het nieuwe lopende jaar zijn veelal de eerste 2 of 3 onderwerpen van het prioriteitenoverzicht, echter een substantieel deel van de tijd gaat zitten in het volgen van en reageren op nieuwe gebeurtenissen en onverwachte ontwikkelingen en alle activiteiten die daar een direct gevolg van zijn.

In 2019 en 2020 zijn wij bezig geweest met procedures rondom het verbod rookruimtes in de horeca en alle meldingen van rookoverlast door buren. Vanaf 2021 ligt de nadruk op rookvrij wonen en rookvrije terrassen. Door cornona is de campagne "Rookvrije terrassen" aangepast en naar achteren geschoven. De campagne "Rookvrij uit" gericht op rookvrije festivals en evenementen is in verband met corona ook naar later verschoven.

Overzicht aandachtsgebieden in volgorde van prioriteit. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd:

  1. Rookoverlast door buren of nabij wonende rokers
  2. (Horeca-)terrassen en uitgaansgebieden
  3. Festivals, openluchtconcerten en -evenementen
  4. Tabaksreclame/roken in films, series en media
  5. Verpleeg- en opvanghuizen, klinieken en inrichtingen
  6. Verkoop tabak- en nicotineproducten in supermarkten
  7. Openbaar vervoer: NS-perrons, busstations en bushaltes
  8. Ingangen ziekenhuizen en publieke gebouwen
  9. Voetbalstadions, sport- en pretparken
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid