Rookvrij Prijs

Al vanaf 1974 reiken we jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor een rookvrije samenleving. In het begin gebruikten we de titel "Niet-roker van het jaar", nu spreken we van de Rookvrij Prijs. Voorstellen kunnen worden ingediend via Meldpunt, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt een keuze gemaakt uit de aangemelde kandidaten.

Clean Air Nederland zal op 31 mei, wereld-niet-roken-dag, twee vrouwelijke longartsen benoemen tot niet-rokers van het jaar 2009: Pauline Dekker en Wanda de Kanter.
Zij zetten zich actief in om hun patiënten, maar ook anderen te helpen om van hun rookverslaving af te komen.

Wie zijn Pauline Dekker en Wanda de Kanter

Pauline Dekker en Wanda de Kanter werken beiden als longarts in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. De beide longartsen vallen op door hun enthousiaste en actieve deelname aan het maatschappelijk debat over roken. Enkele voorbeelden van de vele initiatieven die ontplooid zijn: een boek dat rokers helpt om met roken te stoppen, en een website met veel informatie.

Heel recent is de Stichting Rookpreventie Jeugd opgericht, onder het motto: als je niet begint, hoef je ook niet te stoppen. De stichting zal een grote, creatieve mediacampagne op gaan zetten voor de jeugd. Pauline Dekker en Wanda de Kanter zijn tevens woordvoerders Tabaksbeleid van de Nederlandse vereniging van longartsen, NVALT.

2009 nrvhj 360Waarom deze benoeming

Pauline en Wanda zien de nieuwe generatie zieken alweer aankomen: kinderen die nu zijn begonnen met roken. Daarom steunen zij minister Klink in zijn standvastig en duidelijk optreden in de huidige discussie over roken in de horeca: "Een rookvrije horeca maakt duidelijk dat roken niet gewoon is, en juist voor kinderen en jongeren zal het daarom veel minder aantrekkelijk worden om te beginnen met roken", aldus Wanda de Kanter.

Respect en gelijkheid

Ook de attitude van beide longartsen ten opzichte van rokers is belangrijk om tot benoeming van "Niet roker van het jaar 2009" over te gaan. Zij zijn uitdrukkelijk niet "tegen rokers", maar handelen juist uit compassie. Deze waarde is ook voor Clean Air Nederland een belangrijk uitgangspunt: we zijn uitdrukkelijk niet anti-rokers, maar streven een samenleving na waarin het samenleven op een gezonde en voor iedereen gelijke wijze georganiseerd wordt. Daarom een rookvrije horeca: een gezonde werkplek voor iedereen, zonder uitzonderingen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid