Hoofdredacteur (4 uur/week)

Communicatie en publicaties zijn een belangrijk en ondersteunend onderdeel van onze activiteiten, zonder bekendheid geen draagvlak! Wij publiceren zowel algemeen nieuws over tabak- en nicotinegerelateerde onderwerpen, nieuws over onze projecten en campagnes, en nieuws over onze vereniging. Naast de website cleanairnederland.nl en onze (nog beperkte) sociale media accounts gebruiken we hiervoor incidenteel persberichten en tot voor kort het papieren ledenblad Opgelucht.

Met ingang van 2024 hebben wij het ledenblad Opgelucht omgevormd tot een maandelijkse online nieuwsbrief met een oplage van 60.000 stuks. Deze transformatie heeft nog enige finetuning nodig wat één van de uitdagingen zal zijn van de hoofdredacteur. Het karakter van onze publicaties is in het algemeen helder wetenschappelijk, maar als belangenorganisatie kunnen we ook duidelijk stelling nemen en de belangen en partijen scherp benoemen.

De redactie bestaat uit actieve leden en vrijwilligers die regelmatig tot dagelijks nieuws verzamelen/schrijven en dit als artikelen of korte berichten op de website plaatsen. De maandelijkse nieuwsbrief wordt deels geautomatiseerd gegenereerd en verstuurd met een professioneel systeem.

Taken

De hoofdredacteur heeft een coördinerende rol; het mede selecteren en corrigeren van nieuwsberichten, aansturen van de redactieleden, bewaken van de kwaliteit en deadlines, en zonodig verbeteren van de diverse processen en output. Naast betrokkenheid en affiniteit met de Rookvrije Generatie heb je enige redactie-ervaring maar vooral ook een focus op het opleveren van hoogwaardige mediaproducten.

Omdat de redactie redelijk autonoom draait zal de benodigde tijd beperkt zijn, wij verwachten circa 1 dagdeel per week. Tijd en locatie zijn geheel vrij in te vullen.

Bezoldiging

Clean Air Nederland is een goede doelenorganisatie, met een groep betrokken en gemotiveerde leden en vrijwilligers werk je samen aan een maatschappelijk doel, zie ook Over ons . Vrijwilligers die zich voor ons willen inzetten kunnen gebruik maken van een belastingvrije vergoeding van 210 euro/maand (norm 2024). Door verdeling van taken zijn de meeste werkzaamheden daarom beperkt tot enkele uren per week, maar hierin ben je geheel vrij natuurlijk.

Als ideële belangenvereniging hebben we geen inkomsten en ontvangen ook geen subsidies, we hebben een beperkt budget uit contributies en donaties. Op dit moment zijn commerciële tarieven daarom helaas niet mogelijk.

Werklocatie:    thuis, online
Tijdsbeslag:     circa 4 uur per week
Vergoeding:     maximaal 210 euro* netto per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte uren

* Normbedrag belastingvrij 2024

 

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid