meldpunt
word lid

Rotterdam - Clean Air Nederland ziet in het regeerakkoord een belangrijke wens in zicht komen: een rookvrije horeca. Er is tot en met een rookvrij ontbijt met de onderhandelaars twee weken terug, gestreden dit in het regeerakkoord te krijgen. "We zijn natuurlijk blij dat het er nu in staat", aldus Jan Pompe van Clean Air Nederland.

Toch is deze organisatie verbaasd over de reactie van Koninklijke Horeca Nederland op ditzelfde regeerakkoord. Er wordt door deze brancheorganisatie gedaan alsof pas in 2011 een rookvrije horeca zal komen. Willem van den Oetelaar van Clean Air Nederland: Die ruimte wordt ze gelaten omdat er geen datum van invoering in het regeerakkoord staat. Maar ze doen hun achterban te kort met deze reactie. Die zouden dan nog vier jaar moeten schipperen met een stappenplan dat niet echt werkt. Ondernemers hebben baat bij een duidelijke en eenduidige keuze. Die zitten echt niet te wachten op een schemerzone van vier jaar. Om over de gasten van deze ondernemers maar te zwijgen.

Nu we weten dat de horeca zeker rookvrij wordt, is het beste voor iedereen dat dit snel gebeurt en ook direct voor alle horeca. Uitzonderingen in type horecabedrijf en omvang zoals bijvoorbeeld nu in België sinds 1 januari het geval is maakt het voor zowel gasten als ondernemers alleen maar lastig. We stellen voor dan ook snel met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten en de snelheid er in te brengen. Wat we daarbij ook zullen aanvoeren is dat het onnodig lang in stand houden van het toebrengen van gezondheidsschade aan werknemers en gasten in de horeca ook onverantwoord is.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid