Meldpunt
Word lid

Vandaag, 31 mei, is het Wereld Niet Roken Dag. Het thema van dit jaar is de milieuvervuiling door de produktie, het gebruik, en de weggegooide peuken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een filmpje laten maken dat de gevolgen van tabak voor het milieu duidelijk laat zien.

Dit filmpje kunt u hier zien.

Nederlandse, ingekorte versie

Elk jaar worden 6 biljoen sigaretten verkocht aan 1,1 miljard rokers. Voor de produktie ervan worden elk jaar 200.000 hectares bos met de grond gelijk gemaakt om ze geschikt te maken voor tabaksverbouw. Dat is in oppervlakte te vergelijken met 494.000 voetbalvelden.

Voor de pakjes waarin de sigaretten worden verpakt is 1 boom nodig op 15 pakjes.

De tabaksfabrieken dragen fors bij aan de wereldwijde klimaatverandering, door jaarlijks 84 ton CO2 uit te stoten. Dit is bijna hetzelfde als de CO2-uitstoot van sommige landen.
Bij de produktie wordt jaarlijks ongeveer 22 miljard ton water verbruikt. Dat is 2,5 keer zoveel als de totale drinkwatervoorziening voor heel Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Ierland samen. Deze hoeveelheid water wordt dus onttrokken aan de normale drinkwater-kringloop.

Verder zijn groei-chemicaliën, kunstmest en pesticiden verantwoordelijk voor vervuiling van rivieren, beekjes en meren in de buurt en het grondwater.

Per jaar worden 4,5 biljoen peuken, wat neerkomt op 767 miljard kilo giftig afval, weggegooid, vergelijkbaar met het gewicht van 177.000 Afrikaanse olifanten. Peuken doen er jaren over om te composteren, waarbij ze microplastic loslaten, waarmee 7000 chemische stoffen en 50 verschillende kankerverwekkende stoffen vrijkomen in het water, op het land.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid