Meldpunt Rook(vrij) voor alle klachten, vragen en opmerkingen op het gebied van roken, rookvrij, tabak en verslaving.

Meldpunt is een interactief formulier en analysetool voor alle meldingen op het gebied van rook(vrij), roken, dampen, overlast, verslaving, tabak, afval, wetgeving en handhaving, reclame en verkoop. Alle negatieve en positieve ervaringen, initiatieven, ideeën en vragen kunnen via het formulier gemeld worden.

meldpunt

Meldpunt is primair gestart ter ondersteuning van onder andere de projecten 'Rookvrij wonen' en 'Rookvrije terrassen'. Al enige jaren zien we een stijgend aantal meldingen van overlast door rokende buren en buurtgenoten, inmiddels de meest voorkomende klacht. Om deze klachten gestructureerd te registreren en te analyseren – inclusief alle andere meldingen – is het meldpunt ontwikkeld. Daarnaast hopen we met Meldpunt meer inzicht te krijgen in knelpunten en ontwikkelingen op het gebied van roken en alle gevolgen. Veel voorkomende meldingen kunnen aanleiding zijn voor nieuwe projecten of aanpassing van bestaande projecten.

Werkgroep 'Rookvrij wonen' en 'Rookvrije terrassen' zijn onlangs gestart met maandelijkse bijeenkomsten (online) om zoveel mogelijk leden en geïnteresseerden te betrekken bij de uitvoering.

Heeft u ook interesse, dan kunt u zich aanmelden via Agenda.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid