Clean Air Nederland, belangenvereniging voor rookvrije publieke ruimtes, heeft met verbazing en boosheid kennis genomen van het uitzonderen van verpleeg- en verzorgingstehuizen van de Tabakswet. Bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen roepen wij op om hun klachten over meeroken aan ons te melden.

"Ruim 70% van alle bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen rookt zelf niet, en heeft daarom het recht om beschermd te worden tegen de schade en overlast van tabaksrook", aldus Willem van den Oetelaar, voorzitter van Clean Air Nederland.
De belangenvereniging vreest nu overstelpt te worden met klachten van bewoners die hun inmiddels 14 jaar oude recht op een rookvrije oude dag nu wéér in de koelkast zien verdwijnen. Clean Air Nederland zal op haar website, www.cleanairnederland.nl , alle klachten verzamelen en later dit jaar aan de Minister aanbieden.

Volgens Clean Air Nederland hebben verpleeg- en verzorgingstehuizen meer dan tijd genoeg gehad om zich op de nieuwe Tabakswet voor te bereiden, en daarom is uitstel van nóg een jaar zinloos.
Verpleeg- en verzorgingstehuizen dienen al meer dan 14 jaar rookvrije publieke ruimtes te hebben. Deze verplichting is vastgelegd in de Tabakswet van 1990.
Zeer weinig instellingen hebben zich daadwerkelijk aan de wet gehouden; pas na de recente invoering van bestuurlijke boetes nemen instellingen maatregelen.

Het is volgens Clean Air Nederland begrijpelijk dat voor instellingen in de psychiatrie, waar veel bewoners een rook-verslaving hebben, de Tweede Kamer de huidige Tabakswet nog eens onder het licht houdt. Maar deze situatie geldt specifiek voor psychiatrisch ziekenhuizen, en niet voor verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid