1. Doelstelling
 2. Lidmaatschap
 3. Aanmelden
 4. Betalen
 5. Nieuwsbrieven
 6. WhatsApp
 7. Privacy
 8. Wijzigingen
 9. Klachten
 10. Slotbepaling

1. Doelstelling

Clean Air Nederland is dé belangenvereniging voor een rookvrij Nederland. Wij streven naar een samenleving zonder nicotineverslaving en zonder overlast en negatieve gevolgen door het gebruik van nicotine- en tabaksproducten (onder andere elektronische sigaretten, vapes, tabaksigaretten, shag, (water)pijp, sigaren, snus). We willen de misleidende nicotinecultuur afbreken en het gebruik van nicotineproducten denormaliseren en verbieden zodat kinderen niet meer verslaafd kunnen raken.

2. Lidmaatschap

Nederland wordt niet vanzelf rookvrij, daar zijn mensen voor nodig die ons steunen en willen helpen. Dankzij onze leden zijn we al bijna 50 jaar succesvol. Steun ons en word lid. De voordelen van het lidmaatschap van Clean Air Nederland:

 • Als lid maak je deel uit van onze belangenvereniging en draag je bij aan de rookvrije samenleving en de rookvrije generatie.
 • Leden kunnen kunnen advies en (juridische) steun krijgen bij rook- en stankoverlast.
 • Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten die we organiseren, en hebben stemrecht in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
 • Leden krijgen toegang tot het ledendeel van de website, en ontvangen nieuwsbrieven en het ledenblad Opgelucht.

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld in de ALV en bedraagt al enkele jaren 20 euro per jaar.

3. Aan- en afmelden

Lid worden kan eenvoudig via de website: https://cleanairnederland.nl/lid, na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Het lidmaatschap start op de dag van aanmelding en wordt automatisch jaarlijks verlengt.
Opzeggen kan ook via https://cleanairnederland.nl/lid minimaal een maand voor afloop van de lidmaatschapsperiode. Na opzegging worden uw gegevens bewaard op grond van een wettelijke bewaarplicht. Mocht het aan- of afmelden niet lukken of wilt u meer informatie dan kunt u ook bellen naar 010-3200023 of 06-30082264.

4. Betalen

Met de aanmelding voor het lidmaatschap geeft u Clean Air Nederland toestemming om tot wederopzegging doorlopende incasso SEPA-opdrachten naar uw bank te sturen om het overeengekomen bedrag voor het lidmaatschap van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden, het machtigingskenmerk vindt u terug op de (online) bankafschrift.

5. Nieuwsbrieven en e-mails

Leden ontvangen nieuwsbrief Opgelucht om je te informeren over campagnes en projecten van Clean Air Nederland en algemeen nieuws over roken en rookvrij ontwikkelingen. Afmelden kan op elk gewenst moment via de link die je onderaan iedere nieuwsbrief vindt.

6. WhatsApp

Leden kunnen deelnemen aan WhatsApp groepen. Hiervoor gelden de volgende criteria:

 1. een
 2. twee
 3. drie

7. Privacy

De gegevens die u invult bij aanmelding voor het lidmaatschap bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens en zullen deze nooit zonder uw expliciete toestemming aan derden verstekken. omean Air Nederland volgt bij de verwerking van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons privacy statement. (zoals bepaald in de AVG). Lees onze privacybepaling voor alle details.
Voor het lidmaatschap worden de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, initialen en/of voornaam, achternaam, adres, IBAN, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

8. Wijzigingen

Clean Air Nederland kan deze Algemene Voorwaarden en de minimale bijdrage voor het lidmaatschappen wijzigen. Wijzigingen treden in werking een maand nadat dit door ALV is besloten en deze op de website van Clean Air Nederland is gepubliceerd. Clean Air Nederland informeert haar leden tevens via het de nieuwsbrief Opgelucht of via e-mail.

9. Klachten

Bij klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap kun je contact met ons opnemen via het Meldpunt op onze website. U kunt ook bellen naar 010-3200023 of 06-30082264. Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

10. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2023.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid