De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Nicotinee samen met een aantal Tweede Kamerleden bij het aanbieden van de 44.000 handtekeningen
Beeld © Wiebe de Wolf

Burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor een nicotinevrije generatie, is ontvankelijk verklaard en wordt daarom binnenkort behandeld in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2024 ingestemd met het verslag van de Commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Hiermee voldoet het burgerinitiatief aan alle procedurele en inhoudelijke eisen. Nicotinee komt nu in een volgende fase en wordt ter behandeling op de agenda gezet van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

Met het burgerinitiatief Nicotinee willen de initiatiefnemers bereiken dat vanaf 2030 de leeftijdgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat. Daarmee ontstaat in de toekomst een nicotinevrije generatie. Om jongeren nu reeds te beschermen tegen een vroegtijdige verslaving aan roken en vapen, pleit Nicotinee tevens voor een per direct op te richten aparte toezichthouder gericht op bescherming van kinderen, al dan niet onder te brengen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisaties zijn van mening dat dit nodig is omdat een aanzienlijk percentage kinderen ver onder de 18 jaar al vapet en rookt, mede veroorzaakt door tekortschieten van de handhaving van de leeftijdsgrens, het smaakjesverbod en het onlineverkoop-verbod.

Op 28 mei 2024 overhandigden de initiatiefnemers Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, longartsenvereniging NVALT, internistenvereniging NIV en ConsumentenClaim meer dan 44.000 handtekeningen ter ondersteuning van het voorstel aan de Commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Onder de ondertekenaars van het initiatief bevinden zich bezorgde ouders, leraren en artsen. Veel ziekenhuizen, specialistenorganisaties en de Consumentenbond ondersteunen het initiatief ook. 

Het ondersteunen van Nicotinee kan nog steeds.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid