meldpunt
word lid

Kamer kiest voor uitstalverbod en aantrekkelijke pakjes, en rookvrije schoolpleinen.

Tijdens het debat van vorige week werden amendementen op de voorgestelde wet en een aantal moties ingediend. Na de stemmingen van vanmiddag is duidelijk geworden dat de Tweede Kamer enkele amendementen en enkele moties heeft aangenomen.

Het opvallendste amendement dat werd aangenomen was dat van de ChristenUnie om wettelijk vast te leggen dat alle schoolpleinen over 5 jaar verplicht rookvrij moeten zijn.

De aangenomen moties:

  1. Constaterende, dat verkopers van tabaks- of aanverwante producten werken aan een convenant om een uitstalverbod in te voeren, van mening, dat blootstelling van tabaksproducten aan kinderen ongewenst is omdat kinderen fijngevoelig zijn voor merkherkenning; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het convenant om een uitstalverbod in te voeren uiterlijk 1 juli 2016 wordt vastgelegd en de Kamer daarover te informeren.
  2. Constaterende dat de tabaksindustrie regelmatig aantrekkelijke verpakkingen met nieuwe onderscheidende merkelementen voor tabaks- of aanverwante producten op de markt brengt; Verzoekt de regering, de Algemene Maatregel van Bestuur waarmee voor nieuwe verpakkingen en bestaande (verpakkings)producten eisen moeten worden gesteld, die zien op nieuwe ontwikkelingen en/of onderscheidende merkelementen, uiterlijk 1 oktober 2016 voor te hangen;

De bedoeling van de eerste motie is duidelijk. Van Rijn krijgt de opdracht het convenant met de branche binnen 5 maanden tot stand te brengen. De motie van de SP om, als dat niet lukt, dan maar een uitstalverbod wettelijk op te leggen, haalde het niet.

De bedoeling van de tweede motie eindigt met een niet alledaagse uitdrukking, 'voor te hangen'. De AMVB waarin Van Rijn regelt dat pakjes aan bepaalde eisen moeten voldoen als gevolg van de nieuwe Europese regels, moet er uiterlijk binnen 8 maanden zijn.

Volgens de website van Rijksoverheid.nl maakt Van Rijn haast met het tegengaan van roken door de jeugd.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid