Meldpunt
Word lid

Vandaag heeft de Tweede Kamer besloten de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés op te heffen. Daarmee worden alle horecagelegenheden in Nederland binnenkort geheel rookvrij. KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, de Hartstichting, Tabaknee.nl en Clean Air Nederland, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij, zijn blij met de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer.

tweede kamer350Door dit besluit, dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, komt een einde aan een jarenlange onduidelijke situatie en wordt de gezondheidsschade door (mee)roken verder teruggedrongen. Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken.

Hoewel de ingangsdatum nog niet is vastgesteld, is de verwachting dat het wetsvoorstel per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. De partners binnen de Alliantie Nederland Rookvrij zijn blij met de toezegging van staatssecretaris Van Rijn dat succesvolle invoering alleen mogelijk is als deze wordt begeleid door een duidelijke voorlichtingscampagne. Ervaringen uit het buitenland laten zien dat een publiekscampagne die wijst op de schade door (mee)roken van belang is voor een goede implementatie van de wet.

Naast een voorlichtingscampagne is ook duidelijke handhaving en naleving van de wet noodzakelijk. De staatssecretaris heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel al toegezegd hier goed naar te willen kijken. Hij heeft concreet de ambitie uitgesproken om op relatief korte termijn in alle cafés dezelfde nalevingspercentages te behalen als in restaurants.

KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, de Hartstichting en Clean Air Nederland zijn met ca. 30 andere organisaties partner in de Alliantie Nederland Rookvrij!, een actief netwerk dat staat voor een rookvrij Nederland, waar niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid