meldpunt
word lid

In Kenia, een van de vele Afrikaanse landen waar tabak wordt verbouwd, is voorzichtig begonnen met het omschakelen van tabak naar meer duurzame gewassen.

In de provincie Migori zijn honderden boeren overgestapt op de verbouw van andere gewassen dan tabak. Dit is in maart gebeurd, op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Wereldlandbouworganisatie (FAO). De Keniase regering doet mee met het initiatief.

Het bleek dat de opbrengst van de tabaksverbouw minder dan 1 procent van het nationaal bruto produect verzorgde. Daarnaast is het de boeren duidelijk gemaakt dat de verbouw zeer schadelijk was voor de gezondheid door de nicotine-inname als met natte tabaksbladeren wordt gewerkt. Ook werden flink veel pesticiden gebruikt en kwam het tabaksstof in hun longen terecht. Door over te stappen lopen de boeren en hun werknemers veel minder gezondheidsrisico's en krijgen ze meer opbrengst.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid