Meldpunt
Word lid

Het huidige busstation in Heerenveen wordt verbouwd. De gemeenteraad nam een motie aan waarin wordt gevraagd het busstation na oplevering rookvrij te maken.

De motie, ingediend door PvdA en gesteund door GroenLinks, SP, CDA, GBHeerenveen en ChristenUnie, vraagt aan de gemeente om met de provincie (de beheerder van het busstation) in gesprek te gaan om het roken op het nieuwe station te verbieden of te ontmoedigen.

Daarnaast wordt het college van B&W gevraagd om het Uitvoeringsplan gezondheid 2020-2025 mee te nemen in nieuw beleid. De gemeente Heerenveen heeft nog geen stappen gezet naar een Rookvrije Generatie.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid