Meldpunt
Word lid

Persbericht van Ministerie VWS - Roken in zorginstellingen, zoals psychiatrische ziekenhuizen, wordt met ingang van het nieuwe jaar nu ook aangepakt.

Sinds 1 januari 2004 zijn werkgevers al verplicht voor een rookvrije werkplek te zorgen. Dit jaar hanteerde VWS nog een gedoogbeleid in zorginstellingen en werden er geen boetes opgelegd. Zij kregen van minister Hoogervorst een jaar extra de tijd om de Tabakswet in te voeren. Vorige week schreef Hoogervorst aan de Kamer dat de Tabakswet nog niet correct is ingevoerd.

De koepelorganisaties geven aan dat er nog knelpunten zijn waardoor nog niet overal rookruimten zijn gecreëerd. De kleinschalige woonvormen vinden zij het belangrijkste knelpunt. Zij menen dat het binnen deze woonvormen vaak niet mogelijk is om een afgesloten rookruimte in te richten en stellen voor om deze woonvormen formeel uit te zonderen van de Tabakswet.
Minister Hoogervorst is het daar niet mee eens en meent dat het wel mogelijk is om binnen of buiten de woning een rookruimte te creëren. Alleen voor kleinschalige woonvormen die niet gefinancierd zijn uit de AWBZ of uit andere 'VWS-wetgeving' wil Hoogervorst een uitzondering maken. Hij laat de juridische status van deze woonvormen onderzoeken.

Hoogervorst vindt dat het personeel een belangrijke rol kan en moet spelen bij het realiseren van de gewenste cultuuromslag in de zorginstellingen. Veel instellingen geven aan dat het personeel niet voldoende meewerkt. De minister stelt voor dat de instellingen in hun gedragsregels gaan vastleggen dat het personeel niet rookt in aanwezigheid van cliënten.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid