meldpunt
word lid
Foto ANP
Foto ANP

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie dienen een nieuwe motie in om de verkoop van sigaretten in supermarkten en tankstations zo snel mogelijk te beëindigen.

De motie is een logisch vervolg op een eerder aangenomen motie om het aantal verkooppunten van tabak vóór 2022 substantieel terug te brengen. De twee partijen geven aan dat er een Kamermeerderheid voor het  plan is. D66, SP, GroenLinks, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren en SGP steunen het voorstel eveneens. Alleen van coalitiepartner VVD is bekend dat zij niet voor zullen stemmen.

De motie komt vanavond ter sprake in een Kamerdebat over de vraag of het rookverbod moet worden uitgebreid met e-sigaretten.

MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN DIK-FABER
Voorgesteld 20 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Preventieakkoord is afgesproken dat het aantal verkooppunten voor tabaksproducten wordt teruggebracht;

overwegende dat de Kamer met de aangenomen motie-Kuik/Dik-Faber (32 793, nr. 427) reeds heeft uitgesproken dat als het aantal tabaksverkooppunten vóór 2022 niet substantieel daalt, er wettelijke maatregelen moeten worden genomen met als doel dat tabaksproducten alleen nog maar in speciaalzaken te koop zullen zijn;

verzoekt de regering, met (ketens van) supermarkten en benzinestations in gesprek te gaan met als doel om te komen tot een snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten;

verzoekt de regering tevens, deze winkels ervan op de hoogte te brengen dat zij hier zo nodig wettelijk toe verplicht zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik
Dik-Faber

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid