meldpunt
word lid

In Gorinchem heeft het CDA aan het gemeentebestuur gevraagd of in hun stad de APV kan worden aangepast in de strijd tegen het roken, zoals in Groningen nu gebeurt.

Ook overlegt het Gorinchemmer gemeentebestuur met andere gemeenten zoals Rotterdam in verband met plannen voor rookvrije gebieden. Verder worden in 2019 alle speeltuinen in de gemeente rookvrij gemaakt, en wordt met sportverenigingen en scholen gepraat.

In Middelburg diende een brede politieke coalitie van SP, PvdA, ChristenUnie en SGP een motie in om naar de Rookvrije Generatie te gaan. Het was redelijk eenvoudig om de andere fracties over te halen zodat de motie uiteindelijk unaniem werd aangenomen. De motie heeft als doel om scholen, sportclubs, muziekverenigingen en speeltuinen rookvrij te maken.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid