meldpunt
word lid

Nadat eerst het ministerie van Volksgezondheid het RIVM heeft verzocht onderzoek te doen naar de IQOS, het nieuwe tabaksproduct van Philip Morris, zijn Kamerleden ook in actie gekomen. Kamerleden Kooiman (SP) en Dik-Faber (ChristenUnie) hebben Kamervragen gesteld aan demissionair staatssecretaris Van Rijn.

Dit is een wereld van verschil met vroegere tijden, toen de tabaksindustrie naar believen nieuwe producten op de markt kon brengen zonder dat er een haan naar kraaide. Van Rijn heeft eerder al laten weten dat hij niet van plan is de reclameregels voor nieuwe tabaksproducten te verruimen omdat ze misschien minder ongezond zijn.

De vragen die Kooiman en Dik-Faber stelden kunt u hieronder lezen.

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de schadelijke gevolgen van de HeatStick voor de volksgezondheid (ingezonden 20 juni 2017)

Vraag 1
Kent u het product IQOS/HEETS HeatStick van Philip Morris?

Vraag 2
Wat vindt u van de claim van Philip Morris dat deze sigaret minder schadelijk voor de volksgezondheid zou zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Is deze claim van Philip Morris wetenschappelijk onderbouwd door onafhankelijke instituten en op basis van onafhankelijk productonderzoek? Zo ja, op welke wijze en door welke instantie?

Vraag 4
Is, indien dit onderzoek heeft plaatsgevonden, daarbij ook rekening gehouden met de schadelijke gevolgen van tabaksproducten op de langere termijn? Klopt het dat Philip Morris zelf alleen onderzoek heeft gedaan naar de effecten voor de volksgezondheid over een periode van enkele weken?

Vraag 5
Wat vindt u van het artikel in het Journal of the American Medical Association (JAMA) dat laat zien dat de HeatStick kankerverwekkende stoffen bevat?1 Deelt u het standpunt dat de HeatStick daarmee een tabaksproduct met hetzelfde risicoprofiel is als de gewone sigaret?

Vraag 6
Herinnert u zich de motie Van Gerven, Dik-Faber en Volp over het onderzoek naar de mogelijkheden voor het instellen van een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie is? 1 http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2628970

Vraag 7
Deelt u het standpunt dat het ontbreken van afschrikwekkende plaatjes op de HeatStick een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Wat vindt u van het feit dat de Amerikaanse Food and Drug Administraton (FDA) nog steeds geen beslissing heeft genomen over toelating van de HeatStick op de Amerikaanse markt en dat dit product in Australië en Nieuw-Zeeland verboden is? Zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen? Zo nee, waarom niet?

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid