meldpunt
word lid

Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam is gespecialiseerd in behandelingen tegen kanker.

De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft nu aan de onderhandelaars in Den Haag voor een nieuw kabinet een brief gestuurd waarin het hen uitnodigt morgen, op Wereld Anti-Tabaksdag, in het ziekenhuis mee te lopen om zelf te ondervinden wat de gevolgen van het roken nu echt zijn.

De brief kunt u hieronder lezen.

Uitnodiging voor de (nieuwe) onderhandelaars van een toekomstig kabinet

Geachte dames en heren,

Wij kunnen niet begrijpen dat, ondanks de keiharde feiten over de gevolgen van roken, er door onze regering niet meer gedaan wordt om een écht rookvrije samenleving te creëren. Immers, de paar maatregelen van afschrikwekkende plaatjes en het verkoopverbod van 16 naar 18 jaar, zijn druppels op een gloeiende plaat. Tijd om dit bij de realisatie van een nieuw regeerakkoord wel te regelen.

Elke dag sterven minstens 55 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken. Als wij het over de prijs van sigaretten hebben, hebben we het niet over de zes euro gemiddeld die een pakje sigaretten in Nederland kost. Wij hebben het dan over de ruim 30 miljard euro per jaar die het roken Nederland kost.

Het beeld dat stoppen met roken de maatschappij juist met extra kosten opzadelt, of dat het de staatskas veel geld oplevert, is achterhaald. Rokers leven korter, hebben een lagere kwaliteit van leven, verzuimen eerder, nemen vaker pauze en hebben hogere zorgkosten.

Veel mensen realiseren zich nog steeds niet voldoende dat twee van de drie rokers aan de gevolgen van tabak overlijdt. Een kwart van hen al voor hun pensioen. Roken is ook van invloed op het ontstaan van o.a. chronische ziektes zoals COPD, hart en hersenfalen en het risico op bijvoorbeeld een hartinfarct is drie tot zes keer zo hoog.

De kosten voor de zorg dreigen onbetaalbaar te worden. Als er niet meer gerookt zou worden, zou er geld overblijven voor onderzoek naar en de behandeling van niet-vermijdbare kankers. Of draai het om zoals KWF al eerder bepleitte. Een verhoging van 1 euro per pakje levert per dag zo'n 1,7 miljoen euro op; ruim 600 miljoen op jaarbasis.

Een aanzienlijk bedrag aan extra inkomsten die gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar en behandeling van kanker. Een accijnsverhoging zorgt bovendien voor een daling van het aantal rokers. Wat ons betreft: hoe hoger, hoe beter.

Veel mensen weten niet dat aan het begin van de 20ste eeuw, toen er nog nauwelijks sigaretten werden gerookt, longkanker een zeldzame ziekte was. Kanker als gevolg van roken, wordt vanzelf verleden tijd als kinderen niet meer beginnen met roken. We moeten nog bewuster worden van de gevolgen. Van 90 landen is in ons land de kennis over roken het laagst. Vrouwen overlijden nu al vaker aan longkanker dan aan borstkanker. Dat is het gevolg van het rookgedrag van 20 jaar terug. 85% van de vrouwen met longkanker, zijn na vijf jaar overleden. Dit zijn de cijfers die we niet vaak te zien krijgen of waar over geschreven wordt.

Dit betekent ook niet dat je als roker een loser bent, of dat het je eigen schuld is. Roken is een van de heftigste verslavingen en de tabaksindustrie weet dat en speelt daar op schandelijke wijze op in. We moeten als maatschappij inzien dat een kind onmogelijk voor 100% verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn ziekte over 20 jaar. Een ziekte die tot stand is gekomen onder druk van intensieve marketing, grenzeloze lobby, sociale druk, peer group pressure en culturele factoren. De schuld van de verslaving ligt bij de tabaksindustrie, niet bij hen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt.

Woensdag 31 mei is het Wereld Anti-Tabaksdag. Wat ons betreft een mooi moment om samen de vuisten op de tafel te slaan en ons hard te maken voor een rookvrije samenleving. De onderhandelingen voor een nieuwe regering is volop aan de gang. Wij nodigen u uit voor een gesprek bij ons aan tafel in het Antoni van Leeuwenhoek. Wij willen u dan nogmaals persoonlijk vertellen wat de gevolgen van roken zijn en samen met u bespreken hoe dit aan te pakken. Ofwel: een hogere prijs, slechte beschikbaarheid, campagnes en een stevig ontmoedigingsbeleid. Samen Nederland rookvrij maken. Daar staan wij voor.

  • Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek:
  • Prof. dr. R. Medema - Directeur Wetenschapsbeleid
  • drs. M. van der Meer - Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering
  • Prof. dr. E. Voest - Medisch Directeur
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid