meldpunt
word lid

Na de eerste succesvolle jaargang in het DSB Stadion zal er vanaf het nieuwe seizoen een echte sportsfeer geïntroduceerd worden. Het DSB Stadion zal daarom per 1 juli 2007 voortaan rookvrij zijn.

De maatregel houdt in dat er in het hoofdgebouw en de verschillende horecagelegenheden binnen het stadion van AZ vanaf die datum niet meer gerookt mag worden. Op de tribunes, op de drie rookvrije vakken na, mag wel gewoon gerookt worden. Uiteraard zullen gedoogruimten worden aangegeven, maar die bevinden zich buiten en niet in het gebouw.

"We zijn ervan overtuigd dat deze maatregel perfect aansluit bij onze doelstellingen", zegt AZ-voorzitter Dirk Scheringa. "AZ is opvallend, competitief, eerlijk en gastvrij. Roken past daar niet meer bij. AZ staat voor een gezonde omgeving, ook voor de passieve fans."
Sinds de opening van het DSB Stadion beschikte het stadion van AZ al over drie rookvrije vakken. In vak P op de Molenaartribune en de vakken H en J op de Westzijde is roken niet toegestaan. Bron: persbericht AZ

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid