Meldpunt
Word lid

We publiceren hier met enige regelmaat over de gang van zaken in Indonesië. Maar de resultaten van een enquete van het Centrum voor Gezondheidseconomie en Beleidsstudies van de Universiteit van Indonesië leveren een verrassend beeld op.

Van de 1000 geënqueteerden, waaronder rokers, was driekwart het ermee eens dat de accijns op een pakje beter kan worden verdubbeld of zelfs verdriedubbeld, en dat de opbrengsten ervan worden besteed aan een gezondheidsprogramma.

Een jonge roker gaf aan liever meer accijns te betalen, zodat hij gedwongen wordt om minder te roken en misschien zelfs om te stoppen.

De enquete ging de sociale media rond en wekte daar de nodige controverse op. Waar een pakje tussen de 12.000 en 20.000 Rupiah kost, was de algemene opinie dat een pakje 50.000 Rupiah zou moeten kosten, zodat meer mensen gestimuleerd worden om te stoppen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid