vapes in een winkel voor elektrische sigaretten

Meerdere vapes bleken schadelijke stoffen te bevatten die niet op de verpakking vermeld stonden, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Omroep Brabant heeft samen met een laboratorium van Avans Hogeschool in Breda een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de inhoud van 46 vapes. Deze vapes werden verkocht via Telegram of Snapchat, waar vapes met smaakjes ondanks het verbod gewoon nog te verkrijgen zijn. Het onderzoek richtte zich op de damp die vrijkomt tijdens het gebruik van de vape, aangezien deze stoffen door de gebruiker worden ingeademd.

De resultaten zijn nogal verontrustend. Twee van de vapes bevatten CBD, ook wel bekend als wietolie, wat in kleine lettertjes vermeld stond op de vape. Uit het onderzoek bleek dat deze stof door de verhitting in de e-sigaret, wordt omgezet tot THC, wat een gebruiker high kan maken. Dit betekent dat het roken van deze vapes vergelijkbaar is met het roken van een cannabis sigaret, zonder dat dit duidelijk op de verpakking wordt vermeld.

Hoewel CBD legaal is en niet onder de Opiumwet valt, is dit niet het geval voor THC. Dit maakt de vondst van THC dan ook zo problematisch volgens toxicoloog Peter Zweipfenning. Het kan bijvoorbeeld problemen opleveren bij het autorijden. In het verkeer zijn er namelijk strenge regels voor rijden onder invloed van THC. Onderzoeker Jos Brouwers benadrukt wel dat de omzetting van CBD naar THC nog nader onderzocht moet worden.

Daarnaast werden in de vapes diverse andere schadelijke stoffen aangetroffen die niet op de verpakking stonden. Dit gebrek aan waarschuwingen betekent dat gebruikers vaak niet weten welke gevaarlijke stoffen ze inhaleren. Eén van de meest zorgwekkende vondsten was reserpine, een stof die bij inname symptomen kan veroorzaken die ook bij Parkinson voorkomen. Reserpine kan ook schadelijk zijn voor baby's als het via moedermelk wordt doorgegeven. Bovendien werden in de damp van alle onderzochte vapes ftalaten gevonden, chemicaliën die zeer schadelijk kunnen zijn voor de vruchtbaarheid.

Opvallend genoeg stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat stoffen die vrijkomen in de damp niet verplicht zijn om op de verpakking te worden vermeld, ondanks het feit dat deze damp wordt ingeademd. Alleen de stoffen die in de vloeistof zelf zitten, moeten vermeld worden. Dit gebrek aan transparantie vormt een significant risico voor de gezondheid van gebruikers.

De resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij een eerder uitgevoerd onderzoek door RTL Nieuws waar we ook over hebben geschreven, waaruit bleek dat verschillende vapes die door middelbare scholieren waren gebruikt, schadelijke stoffen bevatten. Het is duidelijk dat er dringend behoefte is aan meer regulering en duidelijke informatie op de verpakkingen van vapes om de gezondheid van gebruikers te beschermen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid