De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Nicotinee samen met een aantal Tweede Kamerleden bij het aanbieden van de 44.000 handtekeningen
Beeld © Wiebe de Wolf

Op dinsdag 28 mei 2024 is het burgerinitiatief Nicotinee officieel aangeboden aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

Dit initiatief, gesteund door meer dan 44.000 handtekeningen, pleit voor een generatiegebonden verkoopverbod op alle nicotineproducten voor iedereen geboren vanaf 2012. De initiatiefnemers, waaronder Rookpreventie Jeugd, Gezondheidskloof.nl, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), en ConsumentenClaim, hopen hiermee een nicotinevrije generatie te realiseren.

De kern van het voorstel is dat vanaf 2030 de leeftijdsgrens voor de verkoop van (e-)sigaretten en andere nicotinehoudende producten jaarlijks met één jaar omhooggaat, wat uiteindelijk moet leiden tot een generatie die vrij is van nicotineverslaving. Daarnaast pleit Nicotinee voor de oprichting van een aparte toezichthouder die zich richt op de bescherming van jongeren tegen de schadelijke effecten van nicotine, mogelijk ondergebracht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit toezicht is cruciaal omdat een aanzienlijk percentage jongeren onder de 18 jaar al rookt of vapet, mede door gebrekkige handhaving van bestaande wetgeving.

De ondertekening van het burgerinitiatief kreeg een impuls na recente media-aandacht voor een Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in Tobacco Control, waarin schadelijke metalen zoals lood, uranium en cadmium werden aangetroffen in de urine van jonge vapers. Deze stoffen zijn schadelijk voor het zich ontwikkelende brein van jongeren. Bezorgde ouders, leraren, artsen en diverse ziekenhuizen en specialistenorganisaties ondersteunen het initiatief, wat de urgentie van deze zaak benadrukt.

Wanda de Kanter, voorzitter van Rookpreventie Jeugd, benadrukte tijdens de aanbieding van het burgerinitiatief de noodzaak van wetgeving voor een nicotinevrije generatie. “Zonder wetgeving op een nicotinevrije generatie en zonder effectieve handhaving komt de rookvrije generatie niet in zicht,” verklaarde zij, verwijzend naar de zorgwekkende cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd.

Onder de aanwezigen bij de aanbieding van het initiatief waren (van links naar rechts op de foto) de Kamerleden Faith Bruyning (NSC), Michiel van Nispen (SP), Pepijn van Houwelingen (FVD), Raoul White (GroenLinks-PvdA), Jan Valize (PVV, middenachter) en Arend Kisteman (VVD, helemaal rechts), en de initiatiefnemers van Nicotinee Robin Peeters (NIV), Leon van den Toorn (NVALT), Rob Giebels (Rookpreventie Jeugd), Wanda de Kanter (Rookpreventie Jeugd), Stef Smit (ConsumentenClaim) en Shakib Sana (Gezondheidskloof.nl).

Het ondersteunen van Nicotinee is nog steeds mogelijk via www.nicotinee.nl, waar de teller inmiddels bijna 46.000 handtekeningen heeft bereikt. De initiatiefnemers hopen dat de Tweede Kamer het voorstel snel oppakt en implementeert, zodat Nederland een grote stap kan zetten richting een nicotinevrije toekomst.

Voor meer informatie en om het initiatief te ondersteunen, bezoek www.nicotinee.nl.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid