Vier lezende tieners in een bibliotheek

Het aantal jongeren dat rookt en vapet is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van de GGD's en het RIVM.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is uitgevoerd door de GGD'en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer dan 188.000 scholieren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. Deze resultaten laten een alarmerende trend zien van stijgend ongezond gedrag onder jongeren.

Een van de meest opvallende bevindingen is de sterke toename van het aantal jongeren dat e-sigaretten gebruikt. In 2019 gaf slechts 2 procent van de jongeren aan te vapen, maar in 2023 is dit percentage gestegen naar 9 procent. Dit betekent dat bijna een op de tien jongeren nu regelmatig een e-sigaret gebruikt. Het percentage jongeren dat wekelijks rookt of vapet is in dezelfde periode verdubbeld van 5 procent naar 11 procent.

Hoewel de focus vaak ligt op vapen, blijft ook het roken van traditionele sigaretten een probleem onder jongeren. In 2019 rookte 4 procent van de jongeren wekelijks, en dit percentage is gestegen naar 5 procent in 2023. Ondanks de inspanningen om een rookvrije generatie te realiseren, blijft het aantal jongeren dat rookt significant.

Ondanks dat vapes met smaakjes sinds 1 januari verboden zijn, blijkt uit onderzoek dat jongeren nog steeds gemakkelijk aan deze producten kunnen komen. Dit roept vragen op over de effectiviteit van de huidige regelgeving en de handhaving daarvan. Het is duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de toegang tot deze schadelijke producten verder te beperken.

Deskundigen waarschuwen dat vapen niet onschuldig is. Hoewel e-sigaretten vaak worden gezien als een minder schadelijk alternatief voor traditionele sigaretten, bevatten ze ook giftige stoffen zoals nicotine, propyleenglycol en glycerol. Het inademen van deze stoffen kan leiden tot irritatie of beschadiging van de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogd risico op kanker. Bovendien kan de verslavende werking van nicotine negatieve effecten hebben op de cognitieve ontwikkeling en stemming van jongeren.

De bevindingen van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 onderstrepen de urgentie van het aanpakken van rook- en vapegewoonten onder jongeren. Ondanks de inspanningen om een rookvrije generatie te creëren, blijft het aantal rokende en vapende jongeren toenemen. Strengere maatregelen en betere handhaving zijn noodzakelijk om deze zorgwekkende trend te keren en de gezondheid van jongeren te beschermen.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid