Tabaksproductie Afrika

Het gebruik van tabak neemt af in 150 landen, waarvan 56 op schema liggen om de wereldwijde doelstelling voor de vermindering van tabaksgebruik tegen 2025 te behalen.

Wereldwijd zijn er 19 miljoen minder huidige tabaksgebruikers dan twee jaar geleden, terwijl 151 landen beschermd worden door ten minste één maatregel van het MPOWER-technisch pakket en 101 landen beschermd worden door ten minste twee maatregelen.

Lidstaten zijn steeds beter in staat om fiscale maatregelen te gebruiken om de gezondheid te verbeteren, de zorgkosten te verlagen en een inkomstenstroom voor ontwikkeling te genereren – mede dankzij verhoogde technische ondersteuning en bijgewerkte richtlijnen van het Secretariaat. Zo verhoogden meer dan 90 landen hun accijns op tabak tussen 2020 en 2022.

Er wordt echter slechts een relatieve vermindering van 25% in het wereldwijde tabaksgebruik verwacht tegen 2025, wat tekortschiet ten opzichte van de vrijwillige doelstelling van 30% die werd overeengekomen in het wereldwijde actieplan voor de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten 2013-2020. Terwijl de prevalentie van tabaksgebruik onder vrouwen op schema ligt voor een relatieve vermindering van 40% tegen 2025, verloopt de vergelijkbare vermindering onder mannen momenteel te traag met 21%.

Het WHO Secretariaat werkt samen met meer dan 40 landen om tabakscontrolebeleid op het hoogste niveau te versterken om het tabaksgebruik te verminderen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid