Peuken in zand
Beeld © ANP

Uit de nieuwste cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders (53%) vindt dat rokers meer moeten betalen voor hun verplichte zorgverzekering.

Dit percentage is consistent gebleven in de afgelopen jaren, variërend tussen de 51 en 59%. Wanneer het gaat om mensen die alcohol drinken, zijn Nederlanders milder. In 2023 vond 44% dat mensen die alcohol nuttigen meer moeten betalen voor hun zorgpolis. Dit percentage is in eerdere jaren soms iets hoger geweest, maar heeft nooit de 50% overschreden.

Ook is een aanzienlijk deel van de bevolking streng voor mensen die zich niet aan de voorschriften van hun behandelend arts houden: 39% vindt dat deze groep een hogere zorgpremie zou moeten betalen.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, waarbij mensen bijdragen aan de zorgkosten van anderen via de premie voor de zorgverzekering. Sinds 2013 meet het Nivel om het jaar de solidariteit onder de leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Uit de metingen blijkt dat driekwart van de Nederlanders (75%) bereid is mee te betalen aan de zorgbehandelingen van anderen. Dit aantal wijkt niet sterk af van voorgaande jaren, toen het percentage tussen de 63 en 78% lag.

Daarnaast verwachtte 56% van de Nederlandse bevolking in 2023 dat andere mensen bereid zijn te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Dit percentage is licht schommelend tussen 2013 en 2023. Verder blijkt dat 43% van de ondervraagden vindt dat mensen met een hoog inkomen meer zouden moeten betalen voor hun zorgverzekering, terwijl 53% het hiermee oneens is.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid