Op 31 mei is het Wereld Niet Roken Dag. Ieder jaar kiest de Wereldgezondheidsorganisatie daarvoor een nieuw thema. In 2005 is dit 'Zorgverleners en stoppen met roken'. Onder zorgverleners worden niet alleen artsen verstaan, maar ook verpleegkundigen, tandartsen, verloskundigen, psychologen, psychiaters, apothekers en anderen werkzaam in de gezondheidszorg.

Om het aantal rokers verder terug te dringen dan de huidige 28%, is een integrale mix aan activiteiten nodig zowel nationaal als internationaal. Maatregelen zoals wet- en regelgeving, accijnsverhoging, voorlichtingscampagnes en ondersteuning voor mensen die willen stoppen maken hiervan deel uit. Zorgprofessionals hebben een belangrijke taak in deze mix aan activiteiten. Niet alleen daar waar het gaat om de directe hulpverlening aan stoppers, maar ook (in)directe steun bij niet-roken activiteiten is hierbij van belang. Zoals bijvoorbeeld gezamenlijk laten zien dat roken nog steeds onacceptabel veel sterfte en ziekte veroorzaakt en dat het aantal rokers in Nederland, maar ook daarbuiten verder teruggedrongen moet worden.

Soms lijkt het alsof er, vanuit de zorg, geen steun wordt geven aan een sterk tabaksontmoedigingsbeleid. Niets is minder waar. Om te laten zien dat zorgprofessionals een stevig tabaksontmoedigingsbeleid wel degelijk steunen en er zelfs een actieve rol in spelen, is in het kader van Wereld Niet Roken Dag een aantal activiteiten georganiseerd.

Petitie

Middels een petitie aan de Tweede Kamer pleit de zorgsector voor een stevig tabaksontmoedigingsbeleid. In de petitie wordt de Kamer verzocht om roken te erkennen als verslavingsziekte en zich hard te maken om effectieve stopondersteuning breder toegankelijk te maken in de reguliere zorg.

Daarnaast wordt de Kamer verzocht verdergaande afzwakking van maatregelen uit de Tabakswet tegen te gaan. Het is belangrijk dat ook de Kamer niet-roken als uitgangspunt hanteert. De petitie zal op 7 juni aan de heer Blok, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid worden aangeboden.

De petitie wordt niet alleen in Nederland aan politici aangeboden. Een dergelijke petitie is door de ENSP (European Network for Smoking Prevention in heel Europa uitgezet, waarin namens organisaties en verenigingen in de gezondheidszorg wordt gepleit voor een stevig tabaksontmoedigingsbeleid. Kijk op de site van de World Health Organization als u meer wilt weten over Wereld Niet Roken Dag in internationaal verband.

Gerbera Award

De Gerbera Award wordt jaarlijks op Wereld Niet Roken Dag uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van het niet-roken. De oranje gerbera is het internationale symbool voor niet-roken. De Award is een initiatief van het Nederlands Astma Fonds, de Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, STIVORO voor een rookvrije toekomst, ministerie van VWS en het Partnership Stop Met Roken. De Gerbera Award wordt uitgereikt door dhr. K. van de Poll, voorzitter van STIVORO en oud directeur KWF kankerbestrijding.

Symposium

Op 31 mei vindt in Den Haag het symposium "Tabaksverslaving, wie een zorg?" plaats. Ook op het symposium staat ondersteuning van de behandeling van tabaksverslaving in de zorg centraal. De overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en patiënten gaan met elkaar in discussie over mogelijkheden en verantwoordelijkheden die ze hebben rondom de behandeling van tabaksverslaving. Doel van het symposium is het onderwerp 'stopondersteuning in de zorg' op de agenda van zorgverleners te krijgen én te houden om hierover gezamenlijk tot afspraken te komen.

Europese campagne

Ook wordt op 31 mei het startschot gegeven van de nieuwe niet-rokencampagne "HELP – Voor een leven zonder tabak" van de Europese Unie die in alle 25 lidstaten van start gaat. De campagne richt zich met name op jongeren tussen de 15 en 18 jaar en jong volwassen tot 30 jaar. Kijk voor meer info op http://www.help-eu.com/

Over de organisatie van WNRD

De activiteiten op Wereld Niet Roken Dag worden sinds een paar jaar gezamenlijk georganiseerd door STIVORO, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting, Astma Fonds, Ministerie van VWS en Partnership Stop met Roken.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid