Toen minister Klink van Volksgezondheid vorige week donderdag aangaf geschrokken te zijn van de cijfers uit een artikel uit Die Welt, bedoelde hij het volgende artikel:

Fijnstof-alarm in discotheken en cafés De ministers van Volksgezondheid van alle Duitse deelstaten zijn voornemens volgende week over het rookverbod te overleggen en zullen hieromtrent mogelijkerwijs reeds beslissingen nemen. Recentelijk doorgevoerd, schrikbarend onderzoek heeft aangetoond dat dringend actie dient te worden ondernomen. In veel discotheken, cafés en restaurants is het binnenklimaat door sigarettenrook dermate sterk vervuild dat de gezondheid van klandizie en personeel wordt bedreigd. Dit is het resultaat van recent onderzoek van het "Bayerische Landesamt fr Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" (de Beierse voedsel- en warenautoriteit). "Wat de luchtkwaliteit betreft, zijn discotheken ware gifkeukens", aldus Werner Schnappauf (CSU), de Beierse minister van Volksgezondheid die opdracht gaf voor het onderzoek. De onderzoekers hebben in discotheken fijnstofwaarden van boven de 1000 microgram per kubieke meter lucht gemeten. Ook in restaurants (220 microgram) werden sterk verhoogde waarden gemeten. Ter vergelijking: als in de open lucht concentraties van slechts 50 microgram duurzaam worden overschreden, is de gemeente verplicht ter bescherming van haar burgers een luchtzuiveringsplan instellen, b.v. een rijverbod voor vrachtwagens. De buitengewoon geconcentreerde luchtvervuiling verhoogt voor het personeel in discotheken het risico op kanker, aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten. "Om de gezondheid te beschermen, moet het bedienend personeel eigenlijk een gasmasker en beschermende kleding dragen", aldus Marina Pötschke-Langer, deskundige van het Deutsche Krebsforschungszentrum (Duits centrum voor kankerbestrijding) te Heidelberg. Volgens de minister-president van de deelstaat Nedersaksen, Christian Wulff (CDU) zal tijdens de landelijke conferentie van de ministers van Volksgezondheid geen overeenstemming over het rookverbod worden bereikt. "Ik denk dat deze veeleer tijdens het overleg van de minister-presidenten tot stand zal komen. Naar vooruitzicht worden de ministers het over 80% van de regelingen met elkaar eens en overwegen zij wellicht ook alternatieven.", aldus Wulff in de "Deutschlandfunk". Hij pleitte voor twee of drie verscheidene regelingen, die gedurende drie of vier jaar van kracht zouden blijven. De deelstaten beslissen vervolgens of zij een algeheel rookverbod invoeren of de horeca en de klanten nog de ruimte geven zelf maatregelen te treffen. Wulff stelt dat op deze manier ervaringen kunnen worden verzameld en zou bovendien een soort 'wedstrijd' tussen de deelstaten kunnen worden gehouden. Volgens hem mag daarbij gerust wat onenigheid tussen de deelstaten ontstaan. "Deze aanpak mag niet in kwaad daglicht worden gesteld, want hierdoor kunnen wij uit de verschillende proc‚d‚s uiteindelijk de "best practice" kiezen", stelde de minister-president, "namelijk welke deelstaat aan het einde van de het beste heeft gepresteerd, het laagste werkeloosheidspercentage heeft en op het hoogste aantal overtuigde niet-rokers kan bogen." Hij is voornemens een rookverbod in te stellen in openbaar vervoer, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en talrijke andere openbare instellingen. Wullf pleitte voor een principieel rookverbod voor de horeca, onder het voorbehoud dat roken in afgesloten ruimten met een separate luchtcirculatie blijft toegestaan. Kroegbazen mogen van hem zelf beslissen of wel of niet gerookt mag worden. "Maar dan moeten zij dit kenbaar maken, opdat de klant weet wat hem te wachten staat.", aldus Wulff. Voorheen had de Duitse minister van Verkeer, Wolfgan Tiefensee, een rookverbod achter het stuur afgewezen. Er zouden geen aanwijzingen zijn voor negatieve gevolgen door roken tijdens het autorijden, aldus de SPD-politicus. Derhalve wil hij het roken achter het stuur niet verbieden. "Ik vind dat wij hierover niet teveel omhaal moeten maken", zei hij met het oog op de uitlatingen van de voor drugszaken verantwoordelijke Sabine Bätzing. Volgens haar moet onderzoek

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid