Vandaag presenteert TNO haar rapport over ventilatie als alternatief voor een rookvrije horeca aan de Tweede Kamer. Ventilatie is geen alternatief voor rookvrije horeca.

De belangrijkste reden om tot rookvrije horeca over te gaan is reductie van het aantal rokers. Deze doelstelling wordt niet gehaald indien roken in de horeca blijft toegestaan. Reductie van het aantal rokers heeft topprioriteit binnen het tabaks-ontmoedigings-beleid van de overheid.

Het aantal rokers in Nederland zal met zo'n 15% afnemen als gevolg van een rookverbod in de horeca, volgens Clean Air Nederland. Deze uitspraak doen we op basis van de BMA (British Medical Association), de Engelse overkoepelende artsenorganisatie. Zij schatten in dat het aantal rokers in Engeland met 15% zal gaan dalen als gevolg van het rookverbod in de horeca; de situatie daar is goed vergelijkbaar met Nederland.

Daarnaast is het niet realistisch om van horecaondernemers te eisen dat zij een investering van € 30.000,- doen in ventilatiesystemen. Dit werkt sterk in het nadeel van de kleinere horecaonderneming, en Clean Air Nederland pleit juist voor gelijke behandeling van alle horecaondernemers. "Gelijke monniken gelijke kappen" horen we van veel ondernemers, en daar zijn we het van harte mee eens. Daarom hebben veel horecaondernemers ook niet zo'n probleem met de invoering van een rookvrije horeca, zolang dat dan maar voor iedereen verplicht wordt.

Artsen zijn duidelijk in hun standpunt dat tabaksrook veel carcinogene (kankerverwekkende) stoffen bevat, en dat er geen veilige ondergrens is. Dit is ook in rechterlijke uitspraken over de rookvrije werkplek bevestigd. Daarom is meer dan 50% reductie van sommige stoffen uit tabaksrook ook geen zinvolle oplossing.

Clean Air Nederland heeft daarom het eerste Burgerinitiatief in Nederland gestart. In mei zullen we 40.000 handtekeningen aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, om zo het onderwerp rookvrije horeca op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Clean Air Nederland wil een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer voor een rookvrije horeca. In Engeland heeft een hoofdelijke stemming in het parlement geleid tot de invoering van een rookvrije horeca in 2007.

Sympathisanten/ondertekenaars voor dit Burgerinitiatief kunnen zich aanmelden via de website www.cleanairnederland.nl

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid