Het rookverbod in de horeca wordt twee maanden na de invoering in 95 procent van de gevallen nageleefd.

Restaurants, hotels, lunchrooms en fastfood-restaurants houden zich vrijwel allemaal aan de regels. Uit cijfers van de Voedsel en Waren Autoriteit blijkt dat in die onderdelen van de horeca 98 procent van de eigenaren de regels respecteert. Ook vier op de vijf caféhouders handhaven het rookverbod. Een kleine minderheid houdt zich niet aan de wet. Vanaf de invoering van het rookverbod heeft de VWA de horeca-eigenaren de gelegenheid gegeven zich op de nieuwe wet in te stellen. Daarom deelden de controleurs bij een eerste inspectie slechts waarschuwingen uit als bleek dat een eigenaar zich niet (volledig) aan de regels hield. Pas bij een herinspectie, die vaak enkele weken later plaatsvond, werd, indien nodig, een boeterapport opgemaakt. Tot en met 8 september bezochten controleurs van de VWA 5244 horecagelegenheden. In totaal werden 218 waarschuwingen uitgedeeld. Bij herinspectie blijkt dat veruit de meeste overtredingen zijn opgeheven. Uit analyse van de cijfers van de eerste twee maanden blijkt dat 83% van de café-eigenaren het rookverbod handhaaft. 17% van de bezochte cafés houdt zich echter niet aan de regels. De VWA zal daarom meer het accent leggen op controle van de cafés. Bij caféhouders die onlangs een waarschuwing hebben ontvangen vindt binnen enkele weken een herinspectie plaats. Als de situatie niet is verbeterd zullen de controleurs boetes uitdelen. Deze bedragen in eerste instantie 300 euro, maar kunnen oplopen tot 2400 euro per overtreding. Bron: www.vwa.nl

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid