Foto: Maaike Polder / NH Nieuws

Wie bepaalt of een dementerende vrouw in een verzorgingstehuis nog kan roken, een dispuut tussen haar zoon en de verzorging.

De zaak draait om Hilda, een 83-jarige vrouw met Alzheimer, die van haar bewindvoerder geen sigaretten meer mag kopen. Haar zoon is het hier niet mee eens en spande een kort geding aan. De rechtszaak wordt als opmerkelijk beschouwd vanwege de media-aandacht. Hilda woont in een verzorgingstehuis in Bergen, lijdt aan Alzheimer, en heeft geen besef van het conflict. Haar zoon, Jurjen Sietsema, beweert dat het verzorgingstehuis een soort gevangenis is en dat zijn moeder sinds september geen sigaretten meer krijgt van haar bewindvoerder.

De bewindvoerder, Jasper Poll, stelt dat het stoppen met roken is ingevoerd om de kwaliteit van leven van Hilda te waarborgen, omdat roken haar gezondheid negatief beïnvloedde. De hoofdverpleegkundige en arts zouden klachten hebben gemeld, zoals problemen met ontlasting en eetlust. Sinds ze gestopt is met roken, zou het beter met haar gaan. De zoon beweert echter dat zijn moeder blij wordt van roken.

De rechter stelt voor dat de partijen zonder hem met elkaar in gesprek gaan om een oplossing te vinden. Zowel de zoon als de bewindvoerder gaan akkoord. Medisch ethicus Alistair Niemeijer benadrukt dat het meer gaat over de verstoorde relatie tussen de zoon en de zorginstelling en bewindvoerder dan over een juridisch conflict. Hij vindt het vooral tragisch dat de zoon zijn moeder lang niet heeft gezien en nu wantrouwend is over de beslissingen die voor haar worden genomen.

Na een half uur komen de zoon en de bewindvoerder terug in de zaal en melden dat ze een regeling hebben getroffen. Er zullen weer sigaretten beschikbaar zijn op de zorglocatie, maar ze worden niet actief aangeboden. De zoon mag bonnetjes van eventuele gekochte sigaretten declareren bij de bewindvoerder. De regeling wordt over een paar weken geëvalueerd in een overleg met de arts, verpleegkundigen, bewindvoerder en de zoon.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid