In een petitie vragen morgenmiddag zeven organisaties van artsen, verpleegkundigen en patienten, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Tweede Kamer met klem om de Tabakswet in zorginstellingen streng te handhaven.

Aanleiding zijn de vele schrijnende gevallen van mensen die in een sociaal isolement komen als gevolg van het huidig gedoogbeleid.

Morgenmiddag vindt het Kamerdebat over rookbeleid in zorginstellingen plaats. Veel zorginstellingen hebben lak aan het rookverbod. Nu er vanuit de politiek wederom vragen komen om het gedoogbeleid nóg langer te handhaven, is voor de zeven organisaties de maat vol.
In een open brief stellen de zeven organisaties (NHG, NIGZ, NPHF, NVALT, NVL en Clean Air Nederland) dat het gedoogbeleid na 14 jaar nu echt afgelopen moet zijn. Het is zorgwekkend dat anno 2004 slechts twee derde van alle door de VWA gecontroleerde zorginstellingen voldoen aan de Tabakswet.

Een man met cystic fibrosis heeft zijn leven lang tevergeefs moeten vechten voor een rookvrije behandelomgeving. Een dochter met ernstige vorm van astma kon haar moeder nooit opzoeken in het verpleeghuis vanwege de rook. Een bejaarde bewoonster verblijft de hele dag op haar kamer, omdat zij vanwege rook niet terecht kan in de gezamenlijke ruimten.

"Natuurlijk mag de rokende bewoner zijn sigaretje blijven roken op de eigen kamer en in de rookruimten. Maar de oude situatie waarin de roker de niet-roker betuttelde door zelf te bepalen of hij het nodig vond rekening te houden met de niet-roker kan echt niet meer" aldus de brief.

Clean Air Nederland heeft namens de zeven organisaties het initiatief genomen voor de petitie aan de Tweede Kamer.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid