Clean Air Nederland heeft vandaag in een open brief aan Minister Klink laten weten dat zijn wetgeving voor rookvrije horeca door het overgrote deel van de bevolking met gejuich ontvangen is, maar dat we ons zorgen maken over de handhaving van die rookvrije horeca. De tekst van de brief luidt als volgt.

Geachte heer Klink, Graag wil ik Uw dringende aandacht vragen voor het volgende. Op 27 november 2008 heeft Clean Air Nederland een steunpunt op haar website opgericht, waar werknemers, ondernemers en bezoekers van horecagelegenheden hun ervaringen met overtreding van het rookverbod kunnen melden. Aanleiding waren de vele spontane meldingen die we binnen kregen over toenemende overtreding van het rookverbod in de horeca. Op dit steunpunt zijn inmiddels meer dan drieduizend reacties binnengekomen die onthutsend en soms schrijnend genoemd kunnen worden. Zo meldt iemand uit een bekende badplaats dat hij ontslagen is, omdat hij er bezwaar tegen had dat hij weer in de rook moest werken. Ook blijkt dat overtreding van de wet zich niet alleen maar afspeelt bij kleine kroegen maar ook bij sportkantines en discotheken. Zelfs over grote poppodia en discotheken, waaronder de Heineken Musical Hall, Melkweg en Escape in Amsterdam, komen meldingen binnen op het steunpunt. Ter illustratie van de reacties die binnen komen, geef ik U een willekeurig voorbeeld van vandaag: ?Ik ben moeder van 2 niet-rokende pubers. Na 1 juli heerlijk, geen vieze meegebrachte rooklucht meer na het discobezoek.Vanaf oktober komt de rooklucht weer mee notabe uit een disco waar een goede rookvrije ruimte is komen de asbakken na 0.30 gewoon weer op tafel en kondigt de discjockey aan dat er weer gerookt mag worden !!!! De disco heet (naam verwijderd), maar doet zijn naam zeker geen eer aan.? Clean Air Nederland constateert zeker niet dat het rookverbod in de horeca mislukt is, zoals sommige media (zoals Teletekst) ten onrechte melden. We ondersteunen uitdrukkelijk Uw beleid voor een rookvrije horeca. Wel maken we ons zorgen over de handhaving. Het steunpunt brengt een aantal tot nu toe onzichtbare zaken aan het licht die letterlijk door bezoekers en werknemers worden gemeld. ? Elke week komen er kroegen bij waar het roken weer wordt toegestaan. ? Er zijn veel gemeenten waar je helemaal niet meer rookvrij een kroeg in kunt. Want als in een kleinere gemeente met enkele kroegen er ‚‚n het roken weer toestaat gaan de anderen uit concurrentieoverwegingen mee. Men kan dan nergens in het dorp nog rookvrij een biertje drinken. Op het steunpunt geeft men aan dan maar weg te blijven. ? In sommige gemeenten sluiten horecaondernemers een ?pact? met elkaar: ze spreken af zich gezamelijk niet meer aan het rookverbod te houden. ? Klanten switchen zelfs van hun eigen stamkroeg waar nu weer gerookt wordt naar een andere kroeg waar het rookvrij is. ? Ook wordt door de reacties op het steunpunt duidelijk hoe ondernemers trachten onder controles van de VWA uit te komen. Roken kan dan bijvoorbeeld alleen na 24.00 ?s nachts. Of op wisselende dagen wel en niet. ? Er werd zelfs een actie gemeld van een kroegbaas die via SMS promoot dat er na 22.00 uur in zijn kroeg weer gerookt mag worden. Een andere kroegbaas vermeld dit trots op zijn website. ? Ook in veel sportkantines wordt gewoon doorgerookt. Sporters van die sporthal die niet in de rook willen staan, gaan na het sporten daarom direct naar huis. ? Mensen die in een kroeg komen waar weer gerookt wordt, en aangeven dat niet fijn te vinden krijgen regelmatig een grote mond van de eigenaar of andere bezoekers. Er zijn echt honderden mensen die aangeven op deze manier te zijn afgebekt. Sommige horecaondernemers lijken niet door te hebben dat juist door roken weer toe te staan ze veel onduidelijkheid cre‰ren, waardoor klanten wegblijven. Ze laten zich wel erg makkelijk de mening van de rokende klanten opdringen. Nu zorgen die horecaondernemers die de wet overtreden er z‚lf voor dat die gewenning onnodig lang gaat duren omdat de consument nu opeens toch weer een kroeg vol rook binnen stapt. Veel rokers hebben het idee dat ze de wet nog kunnen omdraaien. Maar dat d t niet zal gebeuren, is inmiddels wel duidelijk. De mate van overtreding van het rookverbod in de horeca baart Clean Air Nederland zorgen. Daarom pleiten we voor strenge handhaving van het rookverbod. Met nadruk willen we stellen dat U een wet ingevoerd heeft die door het overgrote deel van de Nederlandse bevolking met gejuich ontvangen is. We krijgen zeer veel reacties van mensen die aangeven zeer blij te zijn met het rookverbod in de horeca. Van bezoekers, maar zeker ook van werknemers. Ook worden we regelmatig benaderd door horecaondernemers die hun steun voor de rookvrije horeca aan ons laten blijken. Wel horen we van die horecaondernemers, -werknemers en ?bezoekers dat zij zich zorgen maken over de handhaving van het rookverbod. Met deze brief willen we die zorgen met U delen, maar zeker ook de grote steun die er in brede lagen van de bevolking is voor Uw wetgeving voor rookvrije horeca. Met belangstelling wacht ik op Uw reactie, Hoogachtend, Willem van den Oetelaar, Clean Air Nederland, voorzitter

 

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid