Clean Air Nederland zal woensdagochtend in de Tweede Kamer op een ludieke en niet mis te verstane manier actie voeren. Om zo haar stem te laten horen tijdens de hoorzitting van de commissie VWS, over de evaluatie van de Tabakswet.

Genodigden zijn alleen de tabaksindustrie en de horecaondernemers: de tabaksindustrie mag de Kamer komen informeren over ontmoediging van het gebruik van sigaretten!

Clean Air Nederland is woest over deze gang van zaken. De Tabakswet heeft als doel ontmoediging van het tabaksgebruik, vanwege de schadelijke effecten op de volksgezondheid. "Onbegrijpelijk dat er werkelijk niet één arts bij deze hoorzitting is uitgenodigd" aldus Willem van den Oetelaar, voorzitter van Clean Air Nederland. Daarom zal Clean Air Nederland haar stem alsnog laten horen tijdens de hoorzitting, op niet mis te verstane manier.

De Kamer zal vanochtend vooral praten over rookvrije horeca; daartoe zijn naast de tabaksindustrie onder meer Koninklijk Horeca Nederland, en de vereniging van poppodia uitgenodigd. Helaas zijn de vertegenwoordigers van de 500.000 werknemers in de horeca (waarvan 60% niet rookt), en de miljoenen bezoekers (waarvan 70% niet rookt), niet uitgenodigd. Ook de Nederlandse gezondheidsfondsen en Stivoro zijn niet uitgenodigd voor de hoorzitting.

De Tweede Kamer (het Lagerhuis) in Engeland heeft gisteravond besloten tot invoering van een volledig rookverbod in de horeca, vanaf 2007. Een rookvrije horeca is de goedkoopste en meest effectieve maatregel om roken te ontmoedigen, zeker bij jongeren. Het aantal rokers zal na invoering van een rookverbod met 15% dalen, zo is de inschatting van de BMA, de Engelse zusterorganisatie van de artsenorganisatie KNMG.

Clean Air Nederland roept de Tweede Kamer op om nu de evaluatie van de Tabakswet eindelijk eens te staken, en over te gaan tot invoering van die effectieve en goedkope maatregel: wetgeving voor rookvrije horeca.
Uit eerder onderzoek in december 2005 is al gebleken dat het huidig stappenplan voor "rookvrije" horeca massaal geboycot wordt door de ondernemers; niemand neemt het ook serieus. Niet in de laatste plaats omdat dit plan niet tot een rookvrije horeca zal leiden.

Stoppen dus met dit stappenplan, en ga over tot échte maatregelen: laat Nederland niet het laatste jongetje van de klas worden in Europa!

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid