Alle stranden rookvrij. Dat is het plan van het kabinet dat vorige week plotseling bekend werd. De reden is de hoeveelheid vervuilende peuken.

Een jaar geleden werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van GroenLinks, ChristenUnie en D66 die het kabinet vroeg om 'het monitoren op de omvang en opruimkosten van sigarettenfilters in het zwerfafval en in kaart te brengen hoe een reductiedoelstelling behaald kan worden.'

De volledige motie:

MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S.

Voorgesteld 3 februari 2022

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er jaarlijks miljarden sigarettenfilters met plastic op straat belanden, die veel milieuschade en -kosten opleveren;

constaterende dat er een UPV voor sigarettenfilters wordt ingevoerd, maar dat er nog weinig zicht is op de door te rekenen opruimkosten, er geen reductiedoel is gesteld en onduidelijk is of de UPV wel tot een reductie van zwerfafval van sigarettenfilters zal leiden;

verzoekt de regering om beter te monitoren op de omvang en opruim-kosten van sigarettenfilters in het zwerfafval en in kaart te brengen hoe een reductiedoelstelling van 70% in 2026 ten opzichte van 2022 behaald kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Het kabinet vroeg milieuadviesbureau CE Delft hierover een rapport uit te brengen. Dit bureau kwam tot de conclusie dat het kabinet niet aan de milieudoelstellingen zal kunnen voldoen als niet een voorname bron van vervuiling wordt aangepakt: de vele peuken, en dan vooral op stranden. Daarnaast adviseert het bureau om filtersigaretten te verbieden gezien de enorme hoeveelheid zwerfafval.

Als reactie hierop heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) opdracht gegeven om uit te zoeken of de Noordzee- en Waddenstranden rookvrij kunnen worden gemaakt.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 / 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid