Horecaondernemers lappen de afspraken die gemaakt zijn in het convenant tussen het Ministerie van VWS en Koninklijke Horeca Nederland massaal aan hun laars, zo blijkt uit onderzoek van Clean Air Nederland onder 700 horecaondernemers.

Volgens afspraak had eind 2005 reeds 50% van alle ondernemers zich aan moeten sluiten bij het convenant; slechts 9% doet daadwerkelijk mee.

In 2004 heeft de minister van VWS een convenant gesloten met Koninklijke Horeca Nederland, met een looptijd van 4 jaar; het convenant is op 1 januari 2005 van start gegaan. Het convenant bestaat uit een stappenplan, waarin per jaar de afspraken vastgelegd zijn die er toe moeten leiden dat de horeca op termijn rookvrij wordt.
In het stappenplan zijn per sector gedetailleerde afspraken vastgelegd. Eind 2005 moet 50% van alle horecaondernemingen met een gevelaanduiding de afspraken omtrent het rookbeleid vermelden. Van alle deelnemende cafés en restaurants moet 25% een rookvrije zone hebben aan het eind van 2005.

Clean Air Nederland heeft de stand van zaken na het eerste jaar onderzocht, en de resultaten zijn schokkend. Tussen 18 en 24 december is in 19 plaatsen verspreid door het hele land, bij in totaal 700 horecaondernemingen, onderzocht in hoeverre men zich aan de afspraken houdt. Slechts 9% van alle horecaondernemingen doet mee aan het stappenplan, en heeft een gevelaanduiding; volgens het convenant had dit 50% moeten zijn!

Het draagvlak voor dit stappenplan bij horecaondernemers blijkt dus zeer gering. Eerder is al gebleken dat ook bij andere relevante groeperingen nauwelijks draagvlak voor het convenant is. Het nu geldende convenant leidt ook na de looptijd in 2009 niet tot een rookvrije horeca.

Nederland loopt in Europa steeds meer achter met haar rookbeleid in de horeca. In België komt na volgend jaar een rookverbod voor restaurants; in Ierland zijn rookvrije pubs zeer enthousiast ontvangen; Zweden, Noorwegen, Spanje, Italië en Malta zijn inmiddels over gegaan tot wetgeving voor een rookvrije horeca. Ook in Engeland, Schotland en Wales wordt de horeca voor het overgrote deel rookvrij.

Clean Air Nederland roept Koninklijke Horeca Nederland en de minister van VWS op om het convenant onmiddellijk te beëindigen, en aan een nieuw breed gedragen convenant te gaan werken.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid