Rotterdam, 23 februari 2007 ? Clean Air Nederland is zeer verheugd over de mededeling van de nieuwe minister van VWS, Ab Klink, de horeca binnen één jaar rookvrij te maken. Klink maakte dit gisteravond bekend, enkele uren na zijn beëdiging als minister van VWS.

Clean Air Nederland eist nu dat de horeca in Nederland rookvrij wordt per 1 juli 2007. In deze eis worden wij gesteund door de grootste werknemersbond ‚n artsenorganisaties. Willem van den Oetelaar, voorzitter van Clean Air Nederland: "Elke dag dat er gewacht wordt met invoering van een rookvrije horeca overlijden mensen, vooral werknemers. In een rapport gepubliceerd in 2003, spreekt de Gezondheidsraad over 10 sterfgevallen per DAG in Nederland als gevolg van meeroken. Realisatie van een rookvrije horeca heeft daarom de hoogste urgentie!?. Hoogervorst heeft vorig jaar reeds toegezegd dat hij tot invoering van rookvrije horeca over zal gaan, indien het stappenplan van Koninklijke Horeca Nederland niet nageleefd wordt. In december 2006 heeft Clean Air Nederland onder 2400 horecaondernemers uitvoerig onderzoek gedaan naar dit stappenplan. De uitkomst is dat slechts 24% van de ondernemers aan dit stappenplan meedoen. Volgens de afspraken had eind december 2006 maar liefst 85% van alle ondernemers deel moeten nemen aan het stappenplan. Hiermee is er voor de huidige Minister meer dan voldoende reden nu reeds over te gaan tot maatregelen voor invoering van wetgeving voor rookvrije horeca. Die wetgeving ligt al klaar. Het enige dat de Minister hoeft te doen, is het schrappen van een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit is slechts een pennenstreek. Het draagvlak voor rookvrije horeca in Nederland is erg groot. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ruim twee derde van alle bezoekers een rookvrije horeca wil. De laatste campagne van Clean Air Nederland voor rookvrije horeca, in december 2006 en januari 2007 leverde meer dan 60.000 handtekeningen op in minder dan twee maanden tijd! Ook steeds meer horecaondernemers zien het voordeel van een rookvrije horeca in en eisen duidelijkheid van de overheid over de ingangsdatum van een rookvrije horeca.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid