vapes

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat Nederlandse jongeren vapes gebruiken die veel schadelijke stoffen bevatten, zoals giftige metalen en kankerverwekkende stoffen, en veel meer nicotine dan toegestaan.

De vapes uit het onderzoek zijn in beslag genomen op middelbare scholen en vervolgens geanalyseerd in een laboratorium in Liverpool. De onderzoekers onderzochten zowel de vloeistof in de vapes als de damp die wordt ingeademd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle vapes een grotere inhoud hadden dan wettelijk is toegestaan, wat betekent dat er meer hijsjes uit gehaald kunnen worden. Een aantal vapes bevatte ook meer nicotine dan toegestaan, waarbij één vape zelfs elf keer de toegestane hoeveelheid nicotine bevatte. Daarnaast werden schadelijke stoffen zoals formaldehyde, lood en nikkel in verschillende vapes aangetroffen.

Remco Westerink, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, noemt de resultaten schokkend. "Als je bedenkt dat dit wordt gebruikt door kinderen met nog niet ontwikkelde hersenen, is hier echt sprake van een schadelijk product." Westerink benadrukt dat lood vooral schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen en kan leiden tot een lager IQ. Formaldehyde is kankerverwekkend bij hoge doseringen en kan zelfs bij lage doseringen luchtwegirritaties veroorzaken en ontstekingen in de luchtwegen. Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut, is eveneens geschrokken van de resultaten. Ze benadrukt dat de wettelijk toegestane hoeveelheid nicotine al slecht is voor kinderen, en dat het nu blijkt dat sommige vapes nog groter zijn of zelfs meer nicotine bevatten. "Het onderzoek laat zien dat Nederlandse kinderen met deze vapes hun eigen lichaam en hersenen vergiftigen" aldus Croes.

De middelbare scholen waar de onderzochte vapes vandaan kwamen, zijn geschrokken van de resultaten. Ze geven aan deze informatie te zullen delen met leerlingen en vaak ook met ouders, die een belangrijke rol spelen omdat jongeren niet altijd de schadelijke gevolgen kunnen overzien.

In oktober 2023 bleek al dat één op de vijf Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar het afgelopen jaar had gevapet. Het Trimbos-instituut is zich bewust van de populariteit van vapen onder jongeren, mede door hun eigen onderzoeken. De overheid probeert deze trend tegen te gaan met maatregelen die moeten leiden naar een Rookvrije Generatie in 2040. Sinds 2024 is het bijvoorbeeld verboden om vapes met een smaakje te verkopen, hoewel deze nog steeds op de markt worden gevonden.

Dit onderzoek onderstreept de noodzaak van bewustwording over de schadelijkheid van vapes, vooral voor kinderen. Strengere maatregelen tegen vapes zijn essentieel. Zowel scholen als ouders moeten jongeren blijven voorlichten dat het niet normaal is om te vapen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid