Vijf personen die buiten bij een ingang staan te roken
Beeld © Tubantia

Door tabaksrook in openbare buitenruimtes krijgen anderen ook onder andere nicotine binnen (tweedehandsrook). En hoe sterker de geur, hoe meer nicotine anderen binnen krijgen.

Het wetenschappelijk onderzoek werd door onder andere Jeroen Bommelé van het Trimbos-instituut uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de blootstelling aan tweedehandsrook in openbare buitenruimtes in Nederland. Hoewel tweedehandsrook in buitenruimtes eerder is onderzocht, waren er geen gegevens beschikbaar voor Nederland. Het doel van dit onderzoek is om beleidsmakers te helpen bij het ondersteunen van rookvrije buitenruimtes door inzicht te geven in de niveaus van nicotine en 3-ethenylpyridine (3-EP) in de lucht. Het wetenschappelijk artikel is recent gepubliceerd in Tobacco Induced Diseases.

Methode

Tussen mei en november 2021 werden 25 buitenlocaties in Nederland bezocht. Op elke locatie werden vier metingen uitgevoerd waarbij rokers aanwezig waren en één meting zonder rokers. Het aantal rokers werd geteld en de intensiteit van de tabaksgeur werd beoordeeld op een vijfpuntsschaal. Nicotine en 3-EP in de lucht werden verzameld via actieve bemonstering met thermische desorptiebuisjes en later geanalyseerd met gaschromatografie-massaspectrometrie. De associatie tussen de niveaus van nicotine en de aanwezigheid van rokers, het aantal rokers, en de intensiteit van de tabaksgeur werd onderzocht met lineaire gemengde modellen.

Resultaten

Nicotineniveaus:

  1. Hogere nicotineniveaus werden gemeten wanneer rokers aanwezig waren.
  2. Voor elke extra roker werden hogere nicotineniveaus gemeten.
  3. Hogere nicotineniveaus werden gemeten wanneer de tabaksgeur sterker was.

3-EP Niveaus:

  1. Hogere 3-EP niveaus werden gemeten wanneer rokers aanwezig waren.
  2. Voor elke extra roker werden hogere 3-EP niveaus gemeten.
  3. Hogere 3-EP niveaus werden gemeten wanneer de tabaksgeur sterker was.

Discussie

Het onderzoek toont aan dat roken in buitenruimtes meetbare niveaus van nicotine en 3-EP veroorzaakt. De niveaus van deze stoffen waren significant hoger wanneer rokers aanwezig waren en namen toe met het aantal rokers en de intensiteit van de tabaksgeur. Deze bevindingen suggereren dat zowel nicotine als 3-EP betrouwbare indicatoren zijn voor het kwantificeren van tweedehandsrook op verschillende buitenlocaties. De resultaten komen overeen met eerdere studies in Spanje, waar vergelijkbare nicotineniveaus werden gemeten.

Beleid voor rookvrije ruimtes

Ondanks dat er in Nederland steeds meer rookvrije buitenruimtes zijn, blijft tweedehandsrook een probleem. Het creëren van meer rookvrije buitenruimtes kan de blootstelling aan tweedehandsrook verminderen. Dit onderzoek ondersteunt eerdere oproepen voor uitgebreidere rookverboden in buitenruimtes, zoals bij de ingangen van openbare gebouwen, bushaltes, en horecaterrassen.

Sterke en zwakke punten

Een sterk punt van dit onderzoek is de diversiteit van de locaties en het tijdsbestek, wat de generaliseerbaarheid van de resultaten verhoogt. Een beperking is het subjectieve karakter van de metingen van de tabaksgeurintensiteit en het gebruik van weersvoorspellingen in plaats van directe metingen van temperatuur en vochtigheid.

Conclusie

Het onderzoek concludeert dat blootstelling aan tweedehandsrook in buitenruimtes in Nederland significant is en gerelateerd is aan het aantal rokers en de intensiteit van de tabaksgeur. Beleidsmakers worden aangemoedigd om rookvrije buitenruimtes te bevorderen om de blootstelling aan tweedehandsrook te verminderen.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid