Erasmus MC Rotterdam
Beeld © ANP

Uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat een CT-scan bij 60-plussers die minstens 35 jaar lang intensief hebben gerookt effectief is bij het vroegtijdig opsporen van longkanker.

Ongeveer 20 procent van de 60-plussers heeft een hoog risico op longkanker, wat voornamelijk wordt toegeschreven aan langdurig roken. Van deze groep langdurige rokers sterven in Nederland jaarlijks ruim tienduizend mensen aan longkanker. Voor deze groep langdurige rokers is de veroorzaakte schade vaak zo groot dat stoppen met roken geen garantie is om longkanker te voorkomen. Een tweejaarlijkse CT-scan kan dan nuttig zijn om longkanker vroegtijdig op te sporen zodat de kans op genezing groter wordt.

Een lopend proefbevolkingsonderzoek richt zich op mensen tussen de 60 en 79 jaar die langdurig hebben gerookt. Meer dan 11.000 (ex-)rokers in Europese centra hebben al deelgenomen aan CT-scans, waarbij ruim 12.500 Nederlandse ouderen betrokken zijn, waarvan bijna de helft gestopt is met roken.

Onderzoekers schatten dat zo'n screeningsprogramma in de komende twintig jaar onder 60-plussers per jaar 1100 vroegtijdige sterfgevallen kan voorkomen. Stoppen met roken is natuurlijk altijd belangrijk en nuttig, enerzijds verlaagt het de risico's en anderzijds omdat het mogelijk fitheid vóór een behandeling kan bevorderen en de levensverwachting na de behandeling kan verhogen.

Het invoeren van longkankerscreening kan aanzienlijke kosten besparen, omdat vroegtijdige detectie kan leiden tot minder gevorderde ziektegevallen en daardoor minder dure behandelingen, zoals operaties en immuuntherapie. De kwaliteit van leven van patiënten kan verbeteren, en de kans op overlijden aan longkanker kan worden verminderd.

Hoewel voormalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers de Gezondheidsraad heeft gevraagd om advies over het opzetten van longkankerscreening in Nederland, is het nog onzeker of dit advies zal leiden tot concrete acties.

Bronnen
Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid