Verzameling vapes

Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit voor een verbod op wegwerpvapes, uit bezorgdheid over de schadelijkheid ervan en de populariteit onder jongeren.

Het voorstel voor dit verbod werd ingediend door Daniëlle Jansen (NSC) en Harmen Krul (CDA). De motie kreeg brede steun in de Kamer, met 83 van de 150 leden die voor stemden. Omdat het kabinet niet verplicht is de motie uit te voeren, blijft het onzeker of het verbod daadwerkelijk wordt ingevoerd. Daarnaast verschillen de formerende partijen van mening over dit onderwerp: zowel de VVD als de PVV stemden tegen het verbod op e-sigaretten.

Het aantal jongeren dat vapes gebruikt, stijgt snel. In de afgelopen vier jaar is dit aantal meer dan verviervoudigd. Volgens onderzoek van het RIVM geeft 9 procent van de jongeren nu aan minimaal eens per week te vapen. Om deze zorgwekkende trend tegen te gaan, stelde demissionair staatssecretaris Van Ooijen eerder al voor om neutrale verpakkingen voor vapes te verplichten, om deze zo minder aantrekkelijk te maken voor jongeren.

Omdat vapes relatief nieuwe producten zijn, is er nog weinig bekend over de langetermijneffecten op de gezondheid. Desondanks zijn er schadelijke stoffen aangetroffen in vapes bij recente wetenschappelijke onderzoeken. Experts waarschuwen dat gebruikers risico lopen op longklachten, zoals hoesten, kortademigheid en pijn op de borst. Hoog tijd dus voor een verbod.

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
        
Word lid