Rookvrij-logo
   Postbus 118
   2300 AC Leiden        
   010-32 000 23
   06-300 822 64

Financiën

Uitgaven

2018

2017

2016

    

Inkomsten

2018

2017

2016

Algemeen 2.561 3.312 2.533   Contributies 16.606 18.714 15.611
Bankkosten 391 407 390   Rente 40 135 414
Afschrijving     7.338   Vrijval reserves     10.444
Secretariaat 2.359 3.145 4.540          
Opgelucht 5.651 9.040 8.570          
Campagnes 13.339 8.317 5.536          
Nadelig saldo -7.655 -5.371 -2.438          
  16.646 18.849 26.469     16.646 18.849 26.469

Begroting

Uitgaven

2019

2018

 

 

Inkomsten

2019

2018

 
Algemeen 3.000 3.000     Contributies 17.000 18.000  
Bankkosten 400 400     Rente 0 100  
Secretariaat 4.400 4.800            
Opgelucht 6.000 8.500            
Campagnes 6.000 5.500            
Nadelig saldo -2.800 -4.100            
  17.000 18.100       17.000 18.100  

Balans

Debet

2018

2017

   

Credit

2018

2017

 
ING 5.400 2.234     EV 69.717 77.372  
ASN 72.356 76.221     Reservering 0 0  
Te ontvangen 5.331 5.355     Te betalen 11.998 4.938  
Vooruitbetaald 128     Vooruitontvangen 1.500 1.500  
  83.215 83.810       83.215 83.810  
Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Naar een Rookvrij Nederland
Doe mee en word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht". IBAN: NL17 INGB 0000 2620 99
Rookvrij Nederland