Voor een Rookvrij Nederland
info@cleanairnederland.nl
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-32 000 23
06-300 822 64

Missie en doel

Waar staan we voor en waarom, waar liggen de prioriteiten en wat zijn onze resultaten?


1. Problematiek

Bijna 3 miljoen Nederlanders zijn verslaafd aan tabak of andere nicotineproducten, en zijn niet in staat om zonder hulp te stoppen. Jaarlijks sterven 20.000 rokers aan hun verslaving en enkele duizenden niet-rokers door ongewenst meeroken. Nog iedere dag raken circa 100 kinderen verslaafd aan tabak waarvan 2/3 er vroegtijdig door zal sterven.

Roken en meeroken wordt nagenoeg overal als hinderlijk en overlast ervaren. De totale maatschappelijke kosten (overheid en bedrijfsleven) ten gevolge van roken bedragen jaarlijks netto enkele tientallen miljarden euro's. Tot slot veroorzaakt roken ernstige ziektes en onbeschrijfelijk veel leed bij de slachtoffers en al hun dierbaren en nabestaanden.

Clean Air Nederland ziet roken als een persoonlijk groot probleem en tevens als een maatschappelijke ramp. Roken en nicotineverslaving is de grootste bedreiging van de volksgezondheid en vrijheid in Nederland.

2. Missie en doel

Om al deze redenen zet Clean Air Nederland zich actief in voor een rookvrije samenleving. Een samenleving waarin niemand (over)lijdt aan roken en nicotineverslavingen. Ook ongewenst meeroken mag niet meer voorkomen, niemand mag hinder hebben of ziek worden van tabaksrook van anderen.

Clean Air Nederland wil roken 'de-normaliseren' zodat kinderen niet meer gaan roken. De misleidende 'lifestyle-marketing' van de tabaksindustrie moet worden gestopt en de rookcultuur moet geheel worden afgebroken. Roken is voor velen een zware kankerverwekkende verslaving met veelal een roemloze vroegtijdige dood, roken is zeker geen 'rustgevende, stoere en gezellige vrijheid'. Nagenoeg alle rokers zijn als kind/puber begonnen en verslaafd geraakt, roken kan daarom geen 'eigen vrije keuze' worden genoemd.

De overlast die roken veroorzaakt moet worden terug gedrongen door een rookverbod in de publieke ruimte.

3. Historie

De oorspronkelijke doelstelling bij de oprichting in 1974 was "een rookvrije publieke ruimte". In die periode werd binnen en buiten nog overal gerookt en lag onze scope /nadruk op het voorkomen van rookoverlast voor niet-rokers. De lifestyle-marketing van de tabaksindustrie was destijds maatschapelijk nog leidend en roken werd gerespecteerd als "eigen vrije keuze".

De huidige doelstelling is "een rookvrije samenleving" in het belang van zowel rokers als niet-rokers. Hierbij volgen we de medisch wetenschappelijke visie waarin roken wordt beschouwd als een zware verslaving en waarbij de roker slachtoffer en patiënt is die geholpen dient te worden. De huidige doelstelling is geheel in lijn met de landelijke campagne 'Rookvrije Generatie'.

4. Strategie en activiteiten

Clean Air Nederland wil een brugfunctie vervullen tussen alle burgers (rokers en niet-rokers) en de organisaties die invloed hebben op het roken en tabaks/nicotinegebruik. We signaleren en agenderen knelpunten /problemen op dit gebied en gebruiken publieke discussie, media campagnes en rechtszaken om deze organisaties te beïnvloeden.

In de afgelopen jaren hebben we ons succesvol ingezet voor de rookvrije werkplek en de rookvrije horeca. Op dit moment zijn we bezig met het verder terugdringen van roken in de horeca (rookhokken en terrassen), rookoverlast in privé omgeving, roken in pretparken evenementen en sportvelden, en het terugdringen van de invloed van de tabakslobby.

5. Scope, wat doen we wel en wat doen we niet?

Clean Air Nederland is als belangenorganisatie voornamelijk politiek en actiegericht bezig. We signaleren en agenderen problemen die ontstaan door roken en nicotineverslavingen. Dat zijn directe problemen als ongewenst meeroken maar ook maatschappelijke problemen als verslavingen, ziekte en lijden, kosten en het vroegtijdig sterven. We initiëren en stimuleren campagnes, publieke discussies en rechtszaken en proberen op deze manier oplossingen te vinden.

Clean Air Nederland richt zich niet op de individuele rokers om van hun verslaving af te komen, als vrijwilligersorganisatie met beperkte middelen ontbreekt ons hiervoor de middelen, capaiciteit en de kennis.

6. Resultaten, wat is er al bereikt?

01/01/1990: Rookvrije openbare gebouwen
01/01/2004: Rookvrije werkplek, met uitzondering van de horeca
01/07/2008: Rookvrije horeca, vanaf 6 juli 2011 een uitzondering voor kleine kroegen
10/10/2014: Rookvrije horeca, uitgezonderd rookruimte
13/02/2018: Verbod rookruimtes horeca, vermoedelijk ingaande 1 januarie 2020

7. Prioriteiten

Daar waarover we de meeste klachten en meldingen krijgen leggen we onze prioriteiten. Niet enkel het aantal meldingen maar ook de omvang/duur van de overlast nemen we mee. Op dit moment is de volgorde:

  1. Rookoverlast door buren of babij wonende rokers
  2. Terrassen horeca
  3. Ingangen ziekenhuizen en publieke gebouwen
  4. Voetbalstadions, sportparken en pretparken
  5. Openbaar vervoer. NS perrons, busstations en bushalten
  6. Openlucht concerten en evenementen
  7. Verkoop tabak en nicotineproducten in supermarkten
  8. Verpleeg- en opvanghuizen, klinieken en inrichtingen
  9. Tabaksreclame /roken in films, series en media

8. Gevolgen van roken in cijfers

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en help ons, word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
Alliantie Nederland Rookvrij