Voor een Rookvrij Nederland
info@cleanairnederland.nl
Postbus 118
2300 AC Leiden              
010-32 000 23
06-300 822 64

Missie

Clean Air Nederland werkt aan een rookvrije samenleving waarin ongewild meeroken niet meer voorkomt. Wij vinden wij dat niemand hinder mag hebben van tabaksrook van anderen.

Met een groeiende achterban van actieve vrijwilligers zijn we continue bezig met diverse initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een rookvrije samenleving.

Duidelijk is dat we er met een rookverbod met bijbehorende handhaving nog niet zijn. Belangrijker is het maatschappelijk besef dat roken een zware verslaving is met veelal een dodelijke afloop. Dit geldt niet enkel voor de verslaafde rokers, maar ook voor anderen in de omgeving naast alle hinder en overlast die roken veroorzaakt. Daarom mengen we ons actief in alle maatschappelijke discussies op dit gebied en hebben contact en overleg met de politiek en diverse maatschappelijke organisaties als vakbonden, horeca en gezondheidsorganisaties.

Clean Air NederlandPostbus 118
2300 AC Leiden
010-32 000 23
06-300 822 64
Voor een Rookvrij Nederland !!
Doe mee en help ons, word lid (20€/jaar), ontvang "Opgelucht"
Iban: NL17 INGB 0000 262099
Alliantie Nederland Rookvrij