Uitgaven

2019*

2018

2017

    

Inkomsten

2019*

2018

2017

Algemeen 2.745 2.561 3.312   Contributies 16.851 16.606 18.714
Bankkosten 382 391 407   Rente 20 40 135
Secretariaat 2.277 2.359 3.145          
Opgelucht 4.464 5.651 9.040          
Campagnes 2.432 13.339 8.317          
Saldo 4.571 -7.655 -5.371          
  16.871 16.646 18.849     16.871 16.646 18.849

Begroting

Uitgaven

2020*

2019

2018

 

Inkomsten

2020*

2019

2018

Algemeen 3.500 3.000 3.000   Contributies 18.000 17.000 18.000
Bankkosten 400 400 400   Rente 0 0 100
Secretariaat 5.600 4.400 4.800          
Opgelucht 6.000 6.000 8.500          
Campagnes 7.000 6.000 5.500          
Saldo -4.400 -2.800 -4.100          
  18.000 17.000 18.100     18.000 17.000 18.100

Balans

Debet

2019*

2018

2017

 

Credit

2019*

2018

2017

ING 16.963 5.400 2.234   EV 74.289 69.717 77.372
ASN 68.397 72.356 76.221   Reservering 0 0 0
Nog te ontvangen 0 5.331 5.355   Nog te betalen 11.071 11.998 4.938
Vooruitbetaald 0 128 0   Vooruitontvangen 0 1.500 1.500
  85.360 83.215 83.810     85.360 83.215 83.810

* : Voorlopige cijfers nog goed te keuren door de ALV

Meldpunt
info@cleanairnederland.nl
010-3200023 | 06-30082264
sm fb32      sm is32      sm tw32      sm li32
Word lid